I somras protesterade över 130 läkare på Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset mot förslaget att flytta deras hemvist och administrativa arbetsplatser från gamla Karolinska till Nya Karolinska Solna.

Förslaget från sjukhuset var en lösning i NKS-huset där läkarna skulle få dela på arbetsplatser i ett öppet kontorslandskap. Läkarna var mycket kritiska och ansåg inte att upplägget uppfyllde kraven vad gäller sekretess och att kunna arbeta ostört.

Efter protesterna lovade sjukhuset att se över förslaget. Nu finns ett nytt förslag med fler ytor för de administrativa arbetsplatserna. Det berättar Patrik Rossi, chef för Tema cancer.

– Jämfört med ursprungsförslaget från i våras har vi tilldelats ytterligare ytor. Det är en utökning på ungefär 1 600 kvadratmeter, säger han.

De nya ytorna är ett bland annat ett resultat av andra omflyttningar på sjukhuset. Det innebär att Tema cancer fått tillgång till extra ytor i hotellet Carolina Tower och på plan sju i NKS-huset.

Förslaget är dock inte slutgiltigt beslutat. Nu pågår en process i särskilda arbetsgrupper för varje medicinsk enhet. Där ingår representanter för medarbetare och fack samt FoU-ansvariga. Tanken är att arbetsgrupperna ska lämna synpunkter på utformning och möblering.

– Sedan ska vi samla in de uppgifterna och efter det ska vi stadfästa det förslaget, eller titta på om vi det finns något annat som vi kan göra.

Exakta flyttdatum är inte spikade eftersom det till viss del beror på vad arbetsgrupperna kommer fram till, men enligt en preliminär tidplan skulle vissa delar av Tema cancer kunna flytta redan före jul.

Med de nya ytorna kan varje läkare få en egen administrativ arbetsplats. Men trots det kommer kritik från läkarhåll.

– Det är inte förenligt med arbetet som vi bedriver att sitta i kontorslandskap eftersom vi håller på med sekretessbelagda uppgifter hela tiden. Vi pratar med patienter i telefon, tittar på röntgenbilder med kollegor och dikterar, säger Annika Sjövall.

Annika Sjövall, docent och överläkare vid Tema cancer på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Monika Egenvall

Hon är docent och överläkare vid kolorektalsektionen inom Tema cancer. Den sektionen tillhör Medicinsk enhet bäckencancer som enligt förslaget ska ha sina administrativa arbetsplatser i en lokal som totalt ska rymma 128 skrivbord.

Enligt Annika Sjövall finns det fortsatt ett missnöje i läkargruppen över de öppna landskapen. Själv ser hon det som en nedmontering av arbetsmiljön och kvaliteten på vård och forskning.

Dessutom tror Annika Sjövall att flytten indirekt kan medföra andra negativa konsekvenser.

– I dag när folk har forskningstid och sitter på jobbet hjälper de ju till och bidrar på kliniken om någon exempelvis skulle vara sjuk. Man tar mottagning och hjälper till på operationer. Det kommer ju att upphöra om vi har arbetsplatser där vi inte trivs. Folk kommer att sitta hemma när de har forskningstid.

Hon ställer sig också frågande till om kontorslandskap är rätt tänkt ur smittspridningssynpunkt.

– Nu när vi förhoppningsvis tagit oss ur den värsta delen av pandemin så tycker jag att det är intressant att man har idén att trycka ihop ett stort antal människor tätt i en och samma lokal, dessutom läkare som väl anses ha en samhällsbärande funktion.

Kommer ni i läkargruppen fortsätta ta strid mot detta?

– Absolut.

Patrik Rossi har tidigare sagt till Läkartidningen att det ursprungliga förslaget inte var optimalt, men att grundproblemet är att det är för få administrativa lokaler totalt sett på sjukhuset.

Det är fortfarande inte är aktuellt att bygga om lokalerna, men Patrik Rossi framhåller samtidigt att det inte enbart kommer att vara öppna landskap.

– Det blir mycket öppet med skärmlösningar, ja. Men det finns också mindre rum samt telefonrum där man kan stänga om sig och vi laborerar med att ställa in modulrum om medarbetargrupperna vill pröva det. Vi tittar också över andra mer vårdnära utrymmen inne på avdelningarna där man på ett annat sätt kan sköta sitt patientarbete.

Enligt Patrik Rossi finns också olika syn bland medarbetarna när det gäller de nya administrativa arbetsplatserna.

– Det kanske inte alltid framkommer, men det är inte alla som tycker att det är pest och pina. Det kanske inte är någon som tycker att det är jublande bra heller, men det finns olika uppfattningar.

Vad tänker du personligen om frågan kring öppna landskap och möjligheterna att kunna hantera patientsekretessen?

– Det är rimligt att man ska kunna hantera patientsekretessen i de lokaler vi har föreslagit, men det blir som sagt inte bara öppet. Jag jobbar själv i en aktivitetsbaserad miljö där jag både hanterar medarbetarsekretessfrågor och ibland också patientsäkerhetsfrågor där jag behöver prata med andra. Det går, men det är klart att det kräver lite nya arbetssätt.

Läs mer:

Läkarprotest mot nytt kontorslandskap på Karolinska

Bortbyggda läkarexpeditioner stort problem på flera håll i landet