Förra året fick Samsjuklighetsutredningen i uppdrag att se över hur insatser för personer med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren Anders Printz ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman.

Ett delbetänkande ska lämnas till regeringen senast den 30 november. Men nu ger regeringen ett tilläggsuppdrag om att ge förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT.

Målet är att en ny tvångs­vårds­­lag­stiftning ska bli mer flexibel, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas.

– I dag finns två lagar som ger stöd för att kunna ge vård utan samtycke i syfte att rädda liv och hälsa hos personer med både svår psykisk ohälsa eller beroende. Det gör att det finns en risk att falla mellan stolarna. Med en gemensam lagstiftning kan vården bli bättre och rättssäkerheten öka för dessa utsatta personer, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Utredaren ska även ta ställning till och bedöma eventuella behov av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen kommun, region och Statens institutionsstyrelse som följd av föreslagna lagändringar.

De nya delarna av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 2023.