Samtliga vuxna svenskar kommer att erbjudas en tredje vaccindos mot covid-19, meddelade socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under en pressträff på onsdagen.

Enligt rekommendationen ska den tredje dosen ges sex månader efter den andra.

– Vi har tidigare sagt att vi kommer att meddela regionerna hur de bör prioritera vaccinationsarbetet när det gäller vuxna under 65 år – och nu är den färdplanen klar. Den tydliggör den prioritering som är nödvändig för att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Sedan är det upp till regionerna att själva detaljplanera genomförandet med de här prioriteringarna som grund, sa Karin Tegmark Wisell.

Hög ålder är även fortsatt den viktigaste grunden för prioriteringarna, enligt Karin Tegmark Wisell. Den grupp som i nästa steg kommer att vara mest prioriterad för påfyllnadsdoser är personer med LSS-insatser, assistansersättning, personer i medicinska riskgrupper och alla som är mellan 50 och 64 år. Men det finns också en öppning för vårdpersonal att kunna få en tredje spruta.

– Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som regelbundet har nära kontakt med personer som riskerar allvarlig sjukdom kan också erbjudas påfyllnadsdos. Det kräver dock att det inte blir några undanträngningseffekter ute i regionerna. Den som har störst behov av det extra skyddet mot sjukdom som den här påfyllnadsdosen ger ska verkligen få det först och med förtur.

Se presskonferensen här.