Hans Rutberg. Foto: Lovisa Engblom

Under de närmaste månaderna kommer Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet och ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård, att resa runt i landet och besöka de olika regionala Ivo-avdelningarna. Där ska han intervjua personalen och lyssna in vad de tycker att en ny roll som tillsynschefläkare skulle kunna bidra med.

– Jag vill försöka få en bild av vad det är de önskar med den här tjänsten. Vilka problem ser de i dag som en sådan här tjänst skulle kunna minska?

En konkret uppgift som skulle kunna hamna på en framtida tillsynschefläkare är att likrikta de medicinska bedömningarna kring lex Maria-ärenden, klagomål och vårdpersonal som brister i sin yrkesutövning.

– Det har ibland kommit synpunkter på att Ivos medicinska bedömningar varierar mellan olika avdelningar och myndigheten har arbetat med att försöka ensa dem. En ny tillsynschefläkare skulle kunna jobba mer med den här frågan och se till att oönskad variation minskar, säger Hans Rutberg.

Han vill också höra »omvärldens uppfattning« om Inspektionen för vård och omsorg. I dagsläget har Ivo regelbundna möten med en arbetsgrupp av chefläkare, där man stämmer av hur de ser på myndighetens arbete.

– Jag hade tänkt utnyttja chefläkarnätverket för att få deras syn på vad som kan förbättras vad gäller de medicinska bedömningarna.

Än så länge har Hans Rutberg bara gjort runt fem procent av jobbet, säger han. Inget är heller ännu beslutat om huruvida det verkligen kommer att inrättas en sådan här post, men han ser det som positivt att Ivo visar intresse för att utreda frågan.

– Jag tror att det kommer att landa i att det blir en sådan här tjänst, men det är alldeles för tidigt att säga exakt utformning, titel och organisatorisk plats.