Förra våren beslutade Socialstyrelsen om tillfälliga föreskrifter som gjorde det möjligt att införa självprovtagning för HPV-virus – för att på så vis kunna hålla igång screeningen av livmoderhalscancer under coronapandemin.

Eftersom ny forskning har visat att självtesterna är lika säkra som de som utförs hos en barnmorska väljer myndigheten nu att uppdatera sina rekommendationer från 2015. Det är första gången som Socialstyrelsen uppdaterar något av sina screeningprogram.

– Självprovtagning är ju betydligt mindre komplicerat eftersom man kan ta provet själv hemma. Det minskar förhoppningsvis hindret att ta sig iväg till en barnmorskemottagning för att göra testet, vilket i sin tur skulle innebära att fler förändringar kan upptäckas i tid, säger Malin Berggrund, projektledare för screeningprogrammet, i ett pressmeddelande.

En annan förändring i de nya rekommendationerna är att kvinnor i åldern 23–49 år bara behöver komma på provtagning vart femte år, till skillnad från vart tredje år som tidigare gällt. För kvinnor mellan 50 och 64 år gäller som tidigare att kallelser skickas ut vart sjunde år.

Kvinnor som även i fortsättningen vill att en barnmorska utför provet har fortfarande möjlighet till det.

Slutversionen av de uppdaterade rekommendationerna beräknas vara klar i början av nästa år. Fram till dess finns det möjligheter att skicka in synpunkter på rekommendationerna.

Läs också: Skåne vill göra självprovtagning för HPV till standard vid screening