Intresseföreningen Seniora läkare saknar, till skillnad från SLF student, både fasta mandat i Läkarförbundets fullmäktige och stadgad representation i förbundsstyrelsen.

Stockholms läkarförening och Seniora läkare pekade i en motion på att både studenters och seniorers erfarenheter behövs för att Läkarförbundet ska vara till för alla läkare under hela karriären.

Därför yrkade föreningarna på att Seniora läkare ska få ha en adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen. Dessutom föreslog man att Seniora läkare ska få representation i Läkarförbundets fullmäktige.

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag. Bland annat pekade man på att intresseföreningar och specialitetsföreningar saknar egen representation på fullmäktige. Men alla medlemmar i förbundet, inklusive seniora läkare, redan är garanterade dubbel representation genom yrkesförening och lokalförening.

Medlemmar i SLF student kan inte vara medlemmar i sådana föreningar och får därigenom endast enkel representation. Medlemmar i studentförbundet kan inte heller bli valda till några förtroendeposter inom Läkarförbundet.

Motionärens förslag att en intresseförening som Seniora läkare får egen representation på fullmäktige skulle enligt förbundsstyrelsen kräva stadgeändringar och medföra en omfattande demokratisk reform av förbundet.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och avslog den delen av motionen.

Däremot bifölls motionärens tredje yrkande om att Läkarförbundet ska utreda hur äldre läkares erfarenheter bättre kan tas tillvara för att gagna Läkarförbundets utveckling.