Ett par som i våras hade bokat tid för vaccination mot covid-19 dök upp vid avtalad tid, men valde att tacka nej av oro för biverkningar när de fick höra att de skulle få Astra Zenecas vaccin, berättar mannen själv för P4 Kalmar. Regionen krävde då 400 kronor för uteblivet besök. Paret hävdade dock att de inte alls uteblivit till besöket – och får nu rätt av JO.

– Jag inser att det är bekymmersamt för regionen när patienter som har bokat tid väljer att inte genomföra vaccinationen, särskilt om tillgången på vaccin är begränsad, men den aktuella situationen kan inte anses innefattas i det i lagtexten valda uttrycket »uteblir från avtalade besök«. Uttrycket för närmast tanken till den situationen att patienten över huvud taget inte har inställt sig, säger chefs-JO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

Erik Nymansson tycker inte heller att regionens agerande är förenligt med de grundläggande kraven på frivillighet, information och delaktighet inom vården.

Region Kalmars vaccinsamordnare Marie Ragnarsson säger till P4 Kalmar att man tar till sig kritiken. Efter att ärendet JO-anmäldes har regionen inte heller tagit ut några fler liknande avgifter, utan valt att invänta beslutet.

Regionrådet Christer Jonsson (C) säger till SVT att man har förståelse för kritiken men att det var en väldigt speciell situation i våras.

– Det var ont om vaccin, hårda prioriteringar och Folkhälsomyndigheten var tydlig med att man inte skulle få välja vaccin. Då tog vi beslutet att om man inte tar vaccinet så ska det räknas som ett uteblivet besök, då vi inte kunde genomföra det som var ändamålet med besöket.