Det gamla läkarprogrammet går inte längre att söka till, men kommer att rulla på tills de nuvarande kullarna tar examen. Efter sommaren började de första kullarna läkarstudenter det nya läkarprogrammet som är en termin längre och leder till legitimation.

Men på Karolinska institutet (KI) var en del inte nya läkarstudenter, utan studenter som går eller gått på det gamla programmets tidiga terminer och nu sökt och antagits till det nya.

– På den första antagningslistan till nya programmet i höstas var det ganska många studenter som hade studerat i det gamla programmet hos oss, säger Marie Dahlin, som är programdirektör för läkarprogrammet på KI, till Läkartidningen.

Det var förväntat, enligt henne. Men att de skulle gå kvar på det gamla, var mer oväntat. En mindre grupp läkarstudenter är nämligen registrerade på bägge programmen.

– Vi blev lite tagna på sängen av det. Att några som går det gamla skulle söka det nya tänkte vi. Men inte att de skulle hänga kvar på det gamla, säger Marie Dahlin.

Hon tycker det är problematiskt eftersom studenterna upptar en plats som annars skulle kunnat gå till en annan student.

– Vi har vädjat till studenterna att säga upp en av platserna. Jag tycker det handlar om att ta ett samhällsekonomiskt ansvar och inte uppta platser för andra.

Programledningen på KI har dock inte kontrollerat vilka som har sagt upp sina platser. De har inte heller undersökt närmare varför studenterna valt att stå kvar som registrerade på det gamla programmet eller om de deltar aktivt i studierna.

– Vi vill inte jaga våra studenter med blåslampa. Men det är naturligtvis olika personliga skäl till att man ser fördelar med att göra så här, säger Marie Dahlin som tror att de som avverkat en bit av det gamla programmet kanske avvaktar med att besluta sig för om de ska ansöka om tillgodoräknade för att gå över till det nya eller inte.

KI har inga möjligheter att hindra studenter från att vara registrerade på bägge programmen.

– Det finns inga förbud mot att läsa två olika program samtidigt. Sedan är det udda att de råkar leda till samma examen, säger Marie Dahlin.

Hon är orolig över att fler läkarstudenter kommer att göra samma sak framöver, och att gruppen som är registrerade på bägge programmen växer.

– Nu är det få studenter. Men vi ser en risk att det kan fortsätta så här och då måste vi agera.

Enligt Universitetkanslersämbetet (UKÄ) får ett lärosäte inte säga upp en students utbildningsplats på grund av att studenten redan går ett program på samma lärosäte som leder till samma examen.

– Är man antagen till en utbildning kan man inte upphäva det hur som helst. Det regleras i förvaltningslagen, säger Carl Braunerhielm som är senior jurist på UKÄ.

Om ett lärosäte däremot får vägra att registrera en student på det nya läkarprogrammet eftersom studenten redan går det gamla är mer oklart rättsligt. Men det har inte UKÄ tagit ställning till. En rättslig prövning blir aktuell först om det skulle komma in en anmälan, enligt Carl Braunerhielm.

Läkartidningen har även kontaktat de programansvariga för de övriga sex svenska läkarprogrammen. Ingen av dem har dock reagerat över att läkarstudenter är dubbelregistrerade, på samma sätt som vid KI.

Vid en del lärosäten kommer det vara relativt enkelt att gå över från det gamla till det nya läkarprogrammet, exempelvis på grund av ett längre studieuppehåll, eftersom skillnaderna mellan utbildningarna är små. Skillnaderna märks mest under de kliniska terminerna i slutet av utbildningen, och genom att den nya utbildningen är en termin längre.

Vid KI är det däremot stora skillnader mellan det nya och det gamla läkarprogrammet, samtidigt som de största förändringarna har gjorts på de första terminerna. Därför är det extra viktigt att studenterna som går det gamla programmet inte halkar efter, enligt Marie Dahlin.

– De sista kullarna på det gamla programmet har en piska på sig. Det blir tufft för dem, för de måste hålla takten, säger hon.

KI har satt in extra stödinsatser för att stötta studenterna på det gamla läkarprogrammet. De kommer också erbjudas fler examinationstillfällen.