Vid förra årets fullmäktigemöte antog Läkarförbundet en mer långsiktig femårig verksamhetsplan kallad Strategi 2025. Den innehåller tio övergripande mål inom områdena läkares ställning och villkor, forskning och utbildning samt sjukvårdspolitik.

Vid årets fullmäktigemöte yrkade förbundsstyrelsen på att strategin fastställs som verksamhetsplan för 2022.

Lars Nevander, Sjukhusläkarna, lade dock fram ett yrkande om att ett klimatmål också ska infogas i verksamhetsplanen.

Lars Nevander, Sjukhusläkarna, vill att Läkarförbundet blir mer aktivt i klimatfrågan. Foto: Rickard Kilström

– Det här tycker jag borde vara viktigast för Läkarförbundet tillsammans med primärvårdsfrågan och frågan om för få vårdplatser. Strategi 2025 är det enda stället där man förutom i motioner kan ta upp stora frågor och förändringar.

Det föreslagna elfte målet var »att Läkarförbundet ska öka sina insatser internationellt för att uppnå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturökning«.

– Att Läkarförbundet inte har något som helst program för att de ska göra något under året tycker jag är katastrofalt. Därför har jag formulerat det här målet, sa Lars Nevander.

Förslaget vållade debatt. Lars Nevanders förslag fick bland annat medhåll av Olle Hollertz, Kalmar läns läkarförening, och Anna Rask-Andersen, Upplands allmänna läkarförening.

– Det här rör ju hälsan och inte bara akuta händelser med extremväder eller när vattenförsörjningen inte fungerar. Och när nu WMA har engagerat sig och det finns ett så stort engagemang i samhället så tycker jag verkligen att Lars Nevanders yrkande ska stödjas, sa Anna Rask-Andersen.

Ordförande Sofia Rydgren Stale argumenterade för förbundsstyrelsens linje att avslå det föreslagna klimatmålet i verksamhetsplanen.

– Det är ett mål som är viktigt på ett övergripande plan och för oss alla. Men vår bedömning är att det inte bör eller ska ingå i vår verksamhetsplan som Strategi 2025.

Sofia Rydgren Stale framhöll att Strategi 2025 inte är förbundets enda verktyg för att arbeta med klimatfrågan och att det även finns skrivningar om klimat och hållbarhet i förbundets politiska program.

Efter votering stod det klart att yrkandet om att införa klimatmålet vunnit bifall med knapp marginal.

En annan fråga som skapade debatt var statlig styrning. Fullmäktige beslutade att byta ut verksamhetsplanens skrivning om att staten ska ta ett ökat ansvar för styrningen av hälso- och sjukvården till skrivningen »Styrningen av hälso- och sjukvården ska förbättras«.

Ändringsförslaget lyftes av Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening. Bakgrunden är att hon inte anser att det är tydligt vad som menas med statlig styrning.

– Jag tror att vi alla kan vara överens om att den statliga styrningen behövs när det gäller dimensioneringen av utbildningstjänsterna och fortbildningen för specialister, men det är ju redan med som mål i verksamhetsplanen, sa Yvonne Dellmark.

Hon fortsatte:

– I dag står det i punkten att staten ska ta ett ökat ansvar för styrningen av hälso- och sjukvården. Dimensioneringen borde vara en statlig fråga, men många andra delar av styrningen ska inte vara det om vi ska behålla mandatet som läkare i vården och på vårdgolvet.

Yvonne Dellmark pekade också på att omvärlden just nu är föränderlig och att Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har en oklar roll.

– I dag är SKR en sammanslutning av regioner och kommuner. Men om det är en statlig myndighet i morgon, vill vi verkligen bli styrda av SKR? Innan vi har definierat vad vi faktiskt menar med statlig styrning så är det väldigt olyckligt att ha det som mål.

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag för ändringen. Sofia Rydgren Stale pekade på att det på flera sätt är tydligt vad som menas med statlig styrning. Exempel finns inte minst i det politiska program som antogs förra året och som utgör grunden för Strategi 2025.

– Det finns en lång rad delar av politik där vi redan har diskuterat och landat vad gäller statlig styrning. I vårt politiska program har vi frågor kring kompetensförsörjningen, att staten ska ta ett större ansvar för samordning och dimensionering och kring beredskap och läkemedelsförsörjning.

Men förbundsstyrelsens hållning fick alltså inte gehör. Efter ytterligare en jämn votering biföll fullmäktige yrkandet om att ändra formuleringen om statlig styrning i verksamhetsplanen.