För knappt två år sedan började nio läkare en ny ST-utbildning i innovation och teknik på Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilken Läkartidningen tidigare har berättat om. Och det är genom den som en helgkurs på samma tema nu har arrangerats, men denna gång för studenter.

Bakom kursen står fem personer: två ST-läkare, en läkarstudent och två ingenjörsstudenter från Chalmers tekniska högskola. Upprinnelsen är att det fanns intresse bland läkarstudenter att gå ST-utbildningen i innovation och teknik, men att den av naturliga skäl inte var öppen för underläkare.

Sara Hansson, ST-läkare i anestesi och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Lina Strand Backman

– Då började vi fundera på om vi inte kunde dra i gång en utbildning för läkarstudenter. För det finns en stor efterfrågan om att få lära sig mer om innovation och teknik, men det ingår inte i läkarutbildningen – i alla fall inte i Göteborg, säger Sara Hansson.

Hon är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset, går ST-programmet innovation och teknik, och är en av de fem initiativtagarna till helgkursen.

Gruppen ville gifta ihop den medicinska världen och den tekniska genom att göra kursen både för läkar- och ingenjörsstudenter.

– Det viktigaste målet är att få studenterna att förstå att de kan skapa framtidens sjukvård tillsammans. Kursen är också till för att ingenjörsstudenter ska förstå vad man gör i vården och för att läkarstudenterna ska förstå vad en ingenjör gör och vad man kan skapa.

I våras gjorde initiativtagarna en »marknadsundersökning« bland studenterna som visade att intresset var stort. De vände sig också till Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Chalmers tekniska högskola, och samtliga tyckte det var en bra idé.

– De har bidragit med lokaler och sponsring av kursen. Så det finns ett stort intresse bland alla tre parter att det här skulle bli av. Det är roligt, säger Sara Hansson.

Nu i helgen hölls kursen för 15 läkarstudenter och 15 studenter på Chalmers. Deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat juridik när man utvecklar produkter, göra teamövningar och delta i en workshop.

Mimisha Islam, läkarstudent och en av deltagarna på kursen. Foto: Privat

En av läkarstudenterna var Mimisha Islam som går åttonde terminen på läkarprogrammet. Hon har bara gott att säga om kursen.

– Det viktigaste var att vi fick möta människor med samma intressen som vi kunde bolla idéer med. Tidigare har det varit svårt att lära känna andra som är intresserade av innovation och medtech. Nu har vi skapat en Linkedingrupp och en Facebookgrupp så att vi ska kunna fortsätta hålla kontakten.

Förutom föreläsningar ingick också en workshop där deltagarna själva fick försöka vaska fram idéer att pitcha.

– Många appar kom upp med tanken att underlätta för både patienter och läkare, för att hålla koll på till exempel läkemedel, säger Mimisha Islam som hoppas att evenemanget blir återkommande.

Helgkursen har fått namnet »Imedgine«.

– Vi ville ha med ett ”i” för innovation. Det är ju en ordlek – »imagine«, men med innovation och medicin i namnet. Det är inte mer än så, säger Sara Hansson och skrattar.

Blir det fler kurser framöver?

– Vi får se, det beror på vad responsen blir. Men vi är nog alla ganska inställda på att det blir en fortsättning, säger Sara Hansson.

 

Läs även:

Första kullen läkare utbildas i innovation och teknik