Fem motioner under årets fullmäktigemöte handlade om klimat och miljö och fyra av dem stod föreningen Läkare för miljön för.

Föreningen ville bland annat att Läkarförbundet ska upprätta en central klimatdelegation och att förbundets resepolicy ska uppdateras för att minska koldioxidutsläppen. De ville också öka transparensen om förbundets ekonomiska investeringar, och att förbundets livsmedelspolicy ska bli mer miljömässig.

Läkare för miljön efterlyste mer verkstad. Trots goda ambitioner i Läkarförbundets policydokument »Klimat och hälsa« från 2015 har alltför lite gjorts i verkligheten, ansåg de. Nyligen skrev föreningens ordförande Maria Wolodarski också att »det uppföljande arbetet tyvärr har stannat av«, i en debattartikel här i Läkartidningen.

I en motion yrkade föreningen bland annat på att Läkarförbundet ska inrätta en central klimatdelegation för att få in klimat och hälsa i strategiska dokument, genom att ta fram mål som kan följas upp.

Fullmäktige höll dock med förbundsstyrelsen om att det är principiellt fel att låta ett råd styra inriktningen på strategiska dokument – det är fullmäktiges uppgift – och sa därför nej till det hela.

Inte heller med sina andra motioner nådde Läkare för miljön någon framgång. De antingen avslogs eller ansågs besvarade.

Avslag blev det bland annat när det gäller föreningens yrkande om att Läkarförbundet ska erbjuda fackliga kurser och gemensamt ägda fastigheter enbart på orter dit man kan ta sig utan flyg. Fullmäktige höll också med förbundsstyrelsen om att rådande resepolicy – som säger att tåg är att föredra framför bil och att båda är bättre än flyg – räcker.

Avslag blev det också när SLF student ville att Läkarförbundet ska ha vegetariska alternativ som huvudalternativ på sina evenemang, men erbjuda icke-vegetariskt alternativ vid förfrågan.