Krisen inom förlossningsvården är resultatet av många års sparande och felprioriteringar, skriver läkarna i sin debattartikel i Svenska Dagbladet. De menar att om Region Stockholm inte presenterar en lösning snart, kommer sjukhuset att kraftigt behöva dra ned antalet förlossningsplatser, vilket skulle innebära »en katastrof för förlossnings­vården i hela Region Stockholm, och även direkt påverka regioner runtom«.

De senaste veckorna har över 40 barnmorskor sagt upp sig från Danderyds sjukhus på grund av dålig arbetsmiljö. I hela Region Stockholm rör det sig om ett hundratal.

Som Läkartidningen tidigare berättat innebär en åtgärdsplan från regionen bland annat att sjukhusen ska sträva mot en barnmorska per födande kvinna, och att scheman och arbetstider ska ses över. Men det kan också komma att handla om att fler läkare ska ta hand gravida kvinnor som kommer in till förlossningsklinikerna men som inte ska föda.

I debattartikeln skriver läkarna att de inte har möjlighet att ta sig an fler arbetsuppgifter för att avlasta barnmorskorna. »Den rådande arbets­miljön gäller alla personal­kategorier och det är verklighets­frånvänt att tro att det finns utrymme att flytta resurser från en personalkategori till en annan«, skriver de.

Anledningen till uppsägningarna är enligt läkarna en alltmer pressad arbetsmiljö för flera personalgrupper, där medarbetarna inte hinner ta sina lunchraster, jobbar över utan ersättning, och täcker luckor i schemana.

Resultatet är en organisation som är hårt slimmad och där man inte tagit höjd för dagar med högt tryck på vården. »Om bemanningen dimensioneras för en genomsnittlig dag kommer hälften av dagarna att vara under­bemannade och äventyra både arbets­miljö och patient­säkerhet. Denna beredskap måste få kosta«, skriver debattörerna.

Nu efterlyser de ett helhetsgrepp i förlossningsvården. I stället för engångssummor till tillfälliga projekt, vill de se fler förlossningsplatser och en ökad budget över tid »i form av en ökad förlossnings­peng om vårdvals­modellen är kvar efter valet«.