Läkarförbundet arbetar centralt för att fler läkare ska bli chefer och en forskningsgenomgång som förbundet lät genomföra 2017 visade också att sjukhusvårdens resultat påverkas positivt av läkare på chefspositioner. Men när chefer ska rekryteras till toppjobb på Akademiska sjukhuset i Uppsala är det ungefär samma visa varje gång, menar Anna-Karin Agvald, ordförande i Upplands allmänna läkareförening. Läkare söker tjänsterna, men får ofta se hur jobbet går till någon med en annan yrkesbakgrund. När man frågar varför blir svaret ofta detsamma: Läkaren ifråga »gjorde inte så bra ifrån sig på intervjun«.

När Anna-Karin Agvald pratat med bekanta som stött på läkare i jobbsökningssammanhang har hon fått kommentarer som: »Vad är det med er läkare? Ni kan verkligen inte framhäva er själva«.

– Vi är vana vid att jobba i lite av en skyddad verkstad. Det rullar oftast på av sig själv, man får tjänst efter tjänst. Men när vi plötsligt hamnar i situationer där det råder konkurrens om jobben blir vi tafatta.

Enligt Anna-Karin Agvald behöver läkare få hjälp med att formulera sig för att inte bli utmanövrerade av andra. I sin motion yrkade föreningen därför initialt bland annat på att Läkarförbundet ska utveckla verktyg för att dokumentera ledarskapserfarenhet samt utveckla råd och kurser. Förbundsstyrelsen nappade inte på förslagen i sin första version men Elizabeth Lorraine-Lichtenstein från den uppländska föreningen valde att presentera en omskriven version, där föreningen i stället yrkade på att Läkarförbundet skulle »ta fram ett kommunikationsmaterial som hjälper läkare att identifiera och konkretisera de ledarskapserfarenheter som följer av det dagliga läkararbetet«. Fullmäktige röstade sedan igenom förslaget.

– Vi vill hitta ett verktyg som gör det lättare att lyfta fram och dokumentera sådant vi faktiskt gör som ger oss ledarerfarenhet – så att vi kan få fler framtida ledare, sa hon under mötet.

Anna-Karin Agvald utvecklade idén för Läkartidningen före fullmäktige:

– Det skulle kanske räcka att Läkarförbundet tar fram någon liten film om hur man lyckas i anställningsintervjuer, eller att de skapar cv-mallar med exempel på saker ur ens karriär som går att lyfta. Många tycker kanske inte att de har någon ledarskapserfarenhet, fastän de haft uppdrag som medicinskt ledningsansvarig eller liknande. Då behöver de få hjälp med att ta fram vad i deras karriär som faktiskt räknas som ledarskapsskills.

Men kan man inte hävda att man som välutbildad läkare har ett eget ansvar att förbereda sig inför en anställningsintervju?

– Men eftersom vi ser att vi läkare misslyckas gång på gång verkar det inte räcka. Då måste Läkarförbundet underlätta.

Ledarskap var ett hett ämne i årets fullmäktige, med flera motioner som på ett eller annat sätt berört frågan. Exempelvis hade kirurgen Andreas Fischer skrivit en motion om att Läkarförbundet bör uppdatera sin ledarskapspolicy så att den inte bara betonar vikten av kunskap utan också förmåga att skapa trygghet, tillit och empati. Detta förslag fick dock avslag.