Det råder ett pressat läge för förlossningsvården i Stockholm. Under den senaste tiden har ett stort antal barnmorskor i regionen lämnat sina jobb på grund av dåliga arbetsförhållanden.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver 38 läkare att de står bakom och stöttar barnmorskorna. Läkarna – som alla jobbar eller har jobbat på Södersjukhuset i Stockholm – pekar på att barnmorskorna under lång tid påtalat brister men att inget hänt.

Läkarna anser att arbetsmiljön för barnmorskorna behöver förbättras avsevärt och att barnmorskornas lön måste stå i proportion till deras ansvar.

Nyligen presenterade regionen en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Där ingår bland annat ett mål om att ha en barnmorska per födande kvinna.

Läkarna kräver att regionpolitikerna med finansregionrådet Irene Svenonius (M) i spetsen ger en tidsangivelse för när det målet blir verklighet.

»Det borde nämligen ha införts för länge sedan. Det är miniminivån«, avslutar läkarna.

Läs också:

Läkare på Danderyds sjukhus: Ingen möjlighet att avlasta barnmorskor (12 november)

Förlossningsläkare i Stockholm: »På håret att vi klarar vårt uppdrag« (3 november)