I dag, måndag, presenterade socialminister Lena Hallengren en lagrådsremiss med förslag för primärvården. Bland annat föreslås att det i lag införs att listning på vårdcentral ska bli grunden för primärvården.

Läkarförbundet, som länge förespråkat listning på läkare, är kritiskt till regeringens förslag.

– Vi vill inte se listning på utförare det vill säga vårdcentral, vilket är regeringens förslag. Redan i dag är de allra flesta redan listade på en vårdcentral, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma är inne på samma linje.

– Vi hade velat se skarpare förslag när det gäller listning på fast läkare. Utan listning på läkare får vi inte någon förändring eftersom det inte ställer några krav på regionerna att utöka antalet specialister i allmänmedicin.

En annan fråga som Läkarförbundet drivit länge är frågan om ett avgränsat uppdrag i primärvården. I lagrådsremissen som nu presenteras finns ett förslag om en lagstadgad möjlighet till listningstak, det vill säga en tillfällig begränsning av antalet listade patienter på en vårdcentral.

Tanken är att vårdgivaren ansöker hos regionen som beslutar om listningstak, om det inte finns särskilda skäl att avslå ansökan.

Marina Tuutma har svårt att i nuläget se hur listningstaket är tänkt att fungera i praktiken eftersom hon inte sett skrivningarna i lagrådsremissen. Men om regionerna får helt fria händer att besluta om reglerna för tillfälliga tak menar hon att det finns en risk att vårdcentraler inte kommer att få taken beviljade.

– Det är lite luddigt vad listningstaket innebär, hur man söker och vad regionerna tycker är en lämplig orsak för att bevilja listningstak. Det måste ju utgå från hur många fast anställda läkare som jobbar och som är listningsbara på en vårdcentral.

Förslagen i lagrådsremissen bygger till stor del på Göran Stiernstedts utredning »Digifysiskt vårdval«. Utredningen föreslog också att regionerna ska ställa krav på att samtliga utförare i primärvården kan erbjuda digital och fysisk tillgänglighet. Därmed skulle nätläkarbolagen även behöva etablera sig fysiskt i regionerna.

Lena Hallengren uppgav vid dagens pressträff att regeringens förslag är att patienterna ska lista sig hos de vårdgivare som regionerna har avtal med, och att de bör ställa höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård.

– Det är väldigt vagt. Egentligen borde det vara att regionerna ska ställa krav att varenda utförare har möjligheter till både digital och fysisk tillgänglighet, säger Marina Tuutma.

Samtidigt är Marina Tuutma positiv till vissa delar av det som regeringen nu presenterar, bland annat den föreslagna begränsningen om att man bara ska kunna lista om sig två gånger per år.

Hon är också glad att regeringen har uppfattningen att en fast läkarkontakt ska vara en specialist i allmänmedicin, en ST-läkare i allmänmedicin eller läkare med likvärdig kompetens.

Dessutom bör barnläkare kunna vara fast kontakt, och geriatriker för äldre. Regeringen ska uppdra åt en myndighet att se över vad som kan anses vara likvärdig kompetens.

När det gäller förslaget att varje region ska inrätta en digital listningstjänst för att kunna lista sig hos en vårdcentral pekar Marina Tuutma på att den tjänsten också borde innehålla en möjlighet att direkt välja en fast läkare hos vårdcentralen. Dessutom menar hon att tjänsten borde vara nationell.

– Listningstjänsten borde se likadan ut överallt, så att inte varenda region gör sin egen. Inera har redan sådana uppdrag så det finns ett organ som skulle kunna göra det.

Läs mer:

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral