Läkarförbundet gjorde i somras en översyn av de regionala skyddsombuden. En slutsats är att antalet regionala skyddsombud inom förbundet är lågt.

– Verksamheten med regionala skyddsombud ser olika ut i olika förbund. I vår översyn kan vi konstatera att det bara finns ett fåtal regionala skyddsombud i våra lokalföreningar, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Det vill förbundet ändra på. Därför har man nu inlett ett arbete med att se över hur antalet regionala skyddsombud kan öka.

– En av våra prioriterade frågor är att läkares arbetsliv ska vara hållbart, men vi ser att vi har svårare att nå ut till medlemmar i privat sektor. För att nå ut bättre till samtliga medlemmar är ett alternativ att ha lokalt tillsatta regionala skyddsombud som kan besöka arbetsplatser och ge stöttning.

På små arbetsplatser som saknar skyddskommitté kan den lokala läkarföreningen utse regionala skyddsombud med samma befogenheter som lokala skyddsombud. Ett krav är att förbundet har minst en medlem på arbetsplatsen.

Exakt hur många regionala skyddsombud som vore önskvärt inom Läkarförbundet kan Sofia Rydgren Stale inte säga i dagsläget.

– Vi har inte satt upp några specifika mål just nu men vi har påbörjat arbete framåt och det kommer ju så klart ske i dialog med våra lokalföreningar.

Upplägget med regionala skyddsombud, som delvis finansieras med statsbidrag, har på senare tid diskuterats i rikspolitiken. I början av oktober meddelade regeringen att man efter uppmaning av riksdagen tillsätter en utredning om de regionala skyddsombudens verksamhet. Särskild utredare är Magnus Sverke, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Bakgrunden är att regeringen förra året la fram en proposition om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Tanken var att ombuden få skulle få rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal, men förslaget röstades ner i riksdagen.

Att det är få regionala skyddsombud inom Läkarförbundets lokalföreningar har enligt Sofia Rydgren Stale inget att göra med begränsningar i dagens regler.

– Men man kan väl säga att en utökad tillträdesrätt ändå skulle underlätta arbetsmiljöarbetet, men det finns inget i nuvarande regelverk som i sig utgör ett hinder för oss att utse regionala skyddsombud.