I ett öppet brev till regionpolitikerna skriver styrelsen för Jämtlands läns läkarförening att förtroendet för regiondirektör Hans Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist är förbrukat. Enligt brevet har läkarföreningen länge påtalat missförhållanden, men i stället för att lösa problemen har de högsta tjänstemännen snarast förvärrat situationen.

Annika Östling, ordförande för Jämtlands läns läkarförening. Foto: Privat.

– Regionen har nu svårt att leverera den vård som våra medborgare behöver, dels med en stor vårdskuld, dels med längre vårdköer än vi någonsin haft tidigare, säger läkarföreningens ordförande Annika Östling till Läkartidningen.

Hon nämner situationen på ortopedavdelningen i Östersund. Enligt SVT har sjuksköterskebristen på avdelningen lett till att väntetiderna inför en knäprotesoperation nu ligger på två år, ett halvår längre kö än 2019.

– Vi har jätteproblem här och vi har aldrig haft så här få vårdplatser på Östersunds sjukhus tidigare.

Den besvärliga situationen i vården har lett till att läkarföreningen gjort sex av totalt elva 6:6:a-anmälningar om arbetsmiljöbrister mot regionen. Enligt Annika Östling har också regionens högsta ledning de senaste åren tagit en mängd »extremt ogenomtänkta beslut« som fått konsekvenser i form av exempelvis personalflykt. Droppen som fick bägaren att rinna över för läkarföreningen var när områdeschefen för medicin, Mia Ajax, tidigare i veckan fick sparken. Hon hade brutit mot reglerna och arrangerat en planeringsdag på ett pensionat i Åre, trots att man i första hand ska använda regionens egna lokaler för konferenser. Beskedet kom som en chock.

– Personalen på medicinkliniken mår jättedåligt. De fick reda på det här i tisdags så de är mitt uppe i en krisreaktion.

En manifestation till stöd för Mia Ajax anordnades av en av klinikerna på sjukhuset under fredagen, där läkarföreningen också deltog. Annika Östling säger att hon inte vill värdera skälen till uppsägning eftersom hon inte har någon förstahandsinformation, men befarar att ytterligare personal nu kommer välja att lämna.

– Vi ser att beslutet att avskeda Mia Ajax får väldigt stora konsekvenser för verksamheten. Och det här är bara en i raden av chefer som har fått gå eller själva valt att avsluta sina förordnanden, chefer som haft stort förtroende bland personalen och stor kunskap om våra förutsättningar i vården. Vi saknar helt en insikt från högsta ledningen om vilka risker det här innebär för vården och patienterna.

Regiondirektören Hans Svensson säger att mycket av det som står i det öppnat brevet till politikerna inte är något nytt, utan att det är samma synpunkter som framförts tidigare.

– Jag har respekt för deras åsikt och tänker inte recensera den på något sätt, men vi har olika åsikter i sakfrågan.

Han säger att man jobbar intensivt och systematiskt med arbetsmiljön, bland annat utifrån de 6:6a-anmälningar som gjorts och att man har en tät dialog med områdes- och enhetschefer. Precis som chefläkare jobbar med patientsäkerheten på en mer övergripande nivå vill man nu också låta läkare titta på frågan på divisionsnivå.

– Så rent faktamässigt vidtar vi hela tiden åtgärder och tar det här på största allvar.

Läkartidningen har sökt även Maria Söderkvist.

Läs också:

Ny anmälan i Östersund – Arbetsmiljöverket kopplas in