Inför valåret har Läkarförbundet frågat sina medlemmar om deras tillit till hälso-och sjukvårdspolitiken, medier, samhällsinstitutioner samt vilken vårdpolitisk fråga som de anser vara viktigast. Sammanlagt har 58 procent av de tillfrågade svarat på enkäten, vilket innebär omkring 3 800 läkare.

Sverigedemokraterna sticker ut i sammanhanget. Bara 4,1 procent av läkarna svarar att de har hög eller mycket hög tilltro till partiets hälso- och sjukvårdspolitik, medan 81,1 procent svarar att de har låg eller mycket låg tilltro. Men även Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna får lågt betyg av läkarna, med över 50 procent av de svarande som uppger att de har låg eller mycket låg tilltro till partiernas politik.

Socialdemokraterna är det parti som rankas högst för sin vårdpolitik. Där uppger 24,3 procent av läkarna att de har hög eller mycket hög tillit för politiken. Om man väger samman resultaten för alla partiernas hälso- och sjukvårdspolitik får Socialdemokraterna det högsta snittbetyget med 2,86 på en femgradig skala. Därefter följer Vänsterpartiet (2,60) och Centerpartiet (2,55) medan Sverigedemokraterna ligger i botten (1,69).

Läkarförbundet skriver i en kommentar att det är »tydligt att partierna över lag har ett stort arbete att göra för att öka läkarnas förtroende för hälso- och sjukvårdspolitiken«. Förbundsordförande Sofia Rydgren Stale säger att partierna behöver ta till sig att det finns högre förväntningar på hälso- och sjukvårdspolitiken.

Läkarna fick också frågan vilken hälso- och sjukvårdspolitisk valfråga som de ansåg var viktigast inför nästa års val. Högst upp kom fler vårdplatser (28,9 procent), vårdpersonalens arbetsmiljö (22,4 procent) och ökad statlig styrning av vården (20,2 procent).

Läkarförbundet har dessutom tagit tempen på läkarnas relation till olika samhällsinstitutioner. Både Försäkringskassan och läkarnas hemregioner får lågt betyg i undersökningen. Runt 40 procent av de svarande säger sig ha låg eller mycket låg tillit till dem. Läkarförbundet konstaterar att Försäkringskassans relation till läkarkåren »framstår som mycket naggad i kanten« och menar att det krävs ett större arbete från myndighetens sida för att vända läkarnas uppfattning, skriver Läkarförbundet.

– Att så få av våra medlemmar har hög tilltro till sin egen region, sin egen arbetsgivare, är något regionerna måste ta till sig. När tilltro och förtroende från läkarna saknas måste regionerna stanna upp och fundera på varför. Vi vill bjuda in till dialog kring hur vårt förtroende för regionernas arbete kan förbättras, säger Sofia Rydgren Stale.