Läkarstudenten Elsa Hultgren, är en av de drabbade.

– Det känns väldigt surt. Vi drog vårt strå till stacken och följde restriktionerna. Det är synd att det här blev konsekvensen av det, säger hon till Sverige Radio.

Hon har även skrivit en insändare i Dagens Nyheter.

Från termin tre och uppåt har KI:s läkarprogram behörighetskrav som måste uppfyllas för att studenten ska få gå vidare till nästa termin. Enligt Elsa Hultgren riskerar ett tjugotal läkarstudenter nu att spärras av från fortsatta studier på termin 5 eftersom de följt Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma vid luftvägssymtom. På grund av det har de missat den ordinarie examinationen, och klarade sedan inte omtentan. Det innebär att de måste vänta tills kursen ges på nytt, och därmed missar en termin.

Nu kräver studenterna att KI sätter in extra examinationer. Något som universitetet, enligt studenterna, lovat.

»KI förmedlade tydliga regler till studenterna vid ett flertal tillfällen om att de skulle stanna hemma vid händelse av symtom. Som svar på studenternas oro utlovade KI extra tentamenstillfällen som kompensation«, skriver Elsa Hultgren i insändaren där det också framkommer att studenterna ansökt om dispens från behörighetsvillkoren men fått avslag direkt.

KI har beslutat att erbjuda två studenter som missat både tentan och omtentan en muntlig examination. Men enligt Marie Dahlin, programdirektör för läkarprogrammet, kommer de övriga inte erbjudas ett extra försök.

– Vi har inte lärarresurser för det. I och med att vi startar det nya läkarprogrammet är våra lärare upptagna med dubbla kurser och program. Och vi kan inte heller tumma på kraven.

Enligt Marie Dahlin har KI aldrig lovat ersättningsexaminationer.

– Det som sagts är att om man missar examinationstillfällen på grund av covid, kan man kontakta examinator för att höra om det går att få någon ersättning. Och det har inte gjorts förrän nu i höst rörande denna examination, så vitt jag känner till.

Hon påpekar att KI satt in extra stöd under sommaren på grund av pandemin, bland annat i form av lärarstöd och studenthandledning. Enligt henne har en del av studenterna dessutom haft fler än ett försök på sig.

– Alla i den här gruppen är inte studenter som gick kursen i våras. Utan ganska många gick kursen förra hösten och har haft fler tillfällen på sig att examineras.

När det gäller studenternas ansökan om undantag från behörighetskraven, beror avslagen enligt KI på att skälen som angetts inte är tillämpbara.

– Man kan bara bevilja undantag om studenten visat att man har förkunskaperna som krävs på något annat sätt än att göra tentan, säger Marie Dahlin.

En del studenter har överklagat KI:s avslagsbeslut till överklagandenämnden. Några av svaren har kommit från nämnden, som hittills gått på KI:s linje.