Det planerade driftstoppet då Nationella läkemedelslistan uppdateras startar på lördag kväll klockan 20 och väntas vara klart senast klockan 11 på söndagen. Under stoppet kommer e-recept inte att kunna skickas eller expedieras och patienterna kommer inte att kunna hämta ut läkemedel på apoteken.

Däremot påverkas inte de läkemedel som delas ut på sjukhus, så kallade rekvisitionsläkemedel, av stoppet.

– De här förändringarna med migrering och plattformsbyte är av ett slag som inte gjorts tidigare så det är klart att regionerna har beredskap, säger Helena Palm, ansvarig handläggare för nationella läkemedelslistan på Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Samtliga inblandade aktörer, inklusive apoteken, har en förhöjd beredskap inför helgen. Det innebär bland annat att regionerna har förberett sig för hur de ska agera under stoppet, säger Helena Palm.

– Regionerna försöker ha jourdoser som ska räcka över helgen som man kan skicka med patienter som behöver uppsöka vården under stoppet så att de inte behöver gå och hämta ut sitt recept på apotek förrän stoppet är över.

En annan viktig del inför helgen att informera patienterna om stoppet. På bland annat 1177 finns information om att det inte går att hämta ut eller beställa varor under stoppet. Patienter som behöver förskrivna läkemedel uppmanas att hämta dem före eller efter stoppet.

Men eftersom det är ett omfattande och längre stopp behövs också reservrutiner för att hantera en situation där stoppet eventuellt drar ut på tiden eller om det blir störningar efteråt.

– Vården är ju öppen dygnet runt och man kan inte bestämma att folk inte ska bli sjuka under den här tiden. Det kommer att finnas människor som kommer att behöva få läkemedel förskrivna. I regionerna är då jourdoser, men också pappersrecept och telefonrecept som är alternativen.

Hur oroliga är ni för inför helgen?

– Releasen ska ju genomföras och E-hälsomyndighetens budskap är att om de ser att patientsäkerheten är hotad så kommer de inte att kunna genomföra releasen. Det är det budskap vi fått och det måste vi kunna lita på.

Både från SKR och från läkarhåll har det kommit kritik över hur införandet av nationella läkemedelslistan ska gå till. Den 1 maj 2023 ska samtliga regioners journalsystem vara kopplade till nationella läkemedelslistan. Det är för kort om tid, anser SKR och regionerna. I stället har de efterlyst en ny tidplan och ett stegvis införande i vården.

– Just nu har det varit mycket fokus på det här driftstoppet. Det är egentligen i nästa steg där vården ska koppla upp direkt mot nationella läkemedelslistan som vi lyft förslaget om stegvis anslutning. Den dialogen har kommit lite i skymundan nu, men vi hoppas kunna återta den så fort den här releasen är över, säger Helena Palm.

Läs mer om helgens planerade driftstopp på E-hälsomyndighetens webbplats.

Läs också:

Nationell läkemedelslista får tummen ner av läkare