Fredrik Larsson är AT-chef på Södersjukhuset i Stockholm. Han får Läkarförbundets hederspris »Läkare som leder« på 25 000 kronor för att han »lyckats med konststycket att både öka antalet AT-tjänster på Södersjukhuset och att lyfta kvaliteten på dessa«, som det står i juryns motivering.

Hans ledarskap beskriver Läkarförbundet som kreativt och nytänkande, och han har förbättrat arbetsmiljön för underläkare, vilket gagnat hela läkarkåren.

– Det är när vi läkare tar på oss ledartröjan och visar vägen som vården utvecklas och arbetsmiljön blir bättre. Det har vår pristagare Fredrik Larsson visat prov på, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Hon var också »extra glad« att kunna dela ut ett annat hederspris i samband med fullmäktigemötet. Ove Andersson får Läkarförbundets hedersomnämnande 2021. Han har varit styrelseledamot och andre vice ordförande i Läkarförbundet, samt ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen.

– Jag är extra glad att få dela ut priset då det går till en medlem som varit aktiv inom förbundet under en lång period, och som jag har haft förmånen att få arbeta med och som jag hyser stor respekt för, säger Sofia Rydgren Stale.

Han får priset på 25 000 kronor för sitt engagemang och »förmåga att ena och förena«. Juryn skriver att han har »hjälpt till att uppnå enighet mellan de olika föreningarna i förbundet – och på så sätt stärkt Läkarförbundet både inåt och utåt«.

På fullmäktigemötet delades även Osborne Bartleys stipendium ut, ett pris som fått namnet efter en stridbar fackföreningsman i Göteborg som också blev ordförande i både Läkarförbundet och Saco.

I år gick priset och prissumman på 5 000 kronor till Rebecka Skarstam, ordförande i SLF student Stockholm. Juryn tycker att hon är en stabil och omtyckt ledare som framgångsrikt drivit frågor med studentperspektiv under två år som präglats av pandemin.

»Med starka ledarskapsegenskaper och ett utomordentligt fackligt engagemang, både på lokal och nationell nivå, har hon bidragit till en god lärandemiljö och hjälpt andra att utvecklas«, skriver juryn i sin motivering.

Läs också:

Södersjukhuset årets AT-raket

Södersjukhuset erbjuder fler AT-platser genom nya placeringar

Pedagogisk AT testas i Stockholm