Tina Crafoord. Foto: Rickard Kilström

Under fullmäktigemötet för två år sedan beslutades att Läkarförbundet skulle stödja en utveckling av Chefsföreningens ledarskapsutbildning och mentorsprogram. Den så kallade »ledarskapsraketen« skulle vara uppdelad i tre steg, där den tredje och sista delen skulle vara Chefsföreningens nuvarande kurs för verksamhetschefer. Denna del skulle dock föregås av en kurs för läkare som ännu inte är chefer och en för läkare som redan har olika typer av ledaruppdrag.

»En gruppering tillsattes och ett första förslag presenterades för oss. Sedan har tiden gått«, skrev Chefsföreningen i sin nya motion med rubriken »Vad hände med Ledarskapsraketen?«. Tillsammans med Sjukhusläkarna, Sylf, SLF student, Privatläkarföreningen, Företagsläkarföreningen och Industriläkarföreningen yrkade de på att Läkarförbundet skulle ta upp tråden igen och fortsätta att utforma en ledarskapsraket »där Läkarförbundet bär kurserna administrativt såväl som ekonomiskt«.

Men förbundsstyrelsen å sin sida hävdade att man inte alls lovat att ta kostnaderna för utbildningen. Eftersom förbundet genomfört ett utredningsarbete i frågan ansåg förbundsstyrelsen att det arbete man åtagit sig var klappat och klart och yrkade därför på avslag. Dessutom hävdade förbundsstyrelsen att det ligger på arbetsgivaren att erbjuda chefsutbildningar. Det argumentet köpte dock inte Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord.

– Regionerna ska självklart ha utbildningar för sina blivande och befintliga chefer. Men om vi ska bli trovärdiga i vår politik när vi säger att vi stöttar läkare i alla delar av karriären och att vi vill ha fler läkare som chefer, då måste Läkarförbundet också tillhandahålla utbildning. Det ser jag som självklart.

– Det handlar inte om att vi vill att förbundet ska ha huvudansvaret eller ta över regionernas utbildning, utan Ledarskapsraketen ska ses som ett komplement som är yrkesspecifikt för läkarna.

Motionärerna valde att skriva om motionen för att undvika missförstånd och i stället yrka på att arbetet med »en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens redan etablerade ledarskapsutbildning och mentorsprogram, lett av en projektgrupp med bred representation av olika yrkesföreningar/lokalföreningar/kansli, återupptas«.

Efter att ha läst den nya motionen var tonen från förbundsstyrelsen en annan och förslaget kunde röstas igenom.

– Vi tackar för en uppfräschning av den ursprungliga motionen och för påminnelsen. Det har blivit tydligt under våra diskussioner de här dagarna att tanken är att Ledarskapsraketen ska finansieras av kursavgifter, och med den ingången ser vi det som självklart att Läkarförbundet ska ta ansvar för att ge våra läkare möjlighet att ta på sig chefsuppdrag, sa förbundsstyrelsens Emelie Hultberg.

Chefsföreningen och Sjukhusläkarna låg även bakom en annan motion kopplad till läkares ledarskap, ett förslag om att Läkarförbundet ska ställa samman statistik från offentliga källor över hur många chefer som är läkare, något som fick bifall av både förbundsstyrelse och fullmäktige. Däremot ansågs motionärernas förslag om att rikta en enkätundersökning till fackligt förtroendevalda om chefskap som besvarat.

– Det är inte för att vi tycker att det är en dålig idé att skicka en enkät, men vi skulle vilja ha ett bredare mandat och inte vara lika styrda i uppdraget, förklarade Emelie Hultberg från förbundsstyrelsen.