Ola Bratt Foto: Emelie Ljunggren

Tidigare har det varit rutin att ta vävnadsprov från prostatakörteln hos alla män med förhöjt PSA-värde – något som kan medföra överdiagnostik av kliniskt obetydlig cancer. Det är dessutom både obehagligt och kan orsaka infektioner.

På senare år har dock stora välgjorda studier visat att en magnetkameraundersökning före eventuella biopsier både är bättre för patienterna och sparar resurser för sjukvården.

Sedan i mars förra året rekommenderar därför det nationella vårdprogrammet för prostatacancer en magnetkameraundersökning före vävnadsprov hos män som har ett måttligt förhöjt PSA-värde.

Nu tyder preliminära siffror från Nationella prostatacancerregistret på att strategin redan fått stort genomslag i den svenska sjukvården.

Hittills i år har 86 procent av alla prostatacancerpatienter under 80 år som vid utredningens start hade ett måttligt förhöjt PSA-värde, och en tumör som inte gick att känna vid undersökning, fått genomgå en magnetkameraundersökning före vävnadsprovtagning. Redan förra året var strategin utbredd. Sett till hela landet undersöktes 70 procent av de drygt 2 800 männen i just den här gruppen med magnetkamera före eventuella biopsier. I flera regioner – Örebro, Jönköping och Dalarna – handlade det redan då om mer än 90 procent.

Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi vid Sahlgrenska akademin och ordförande i vårdprogramgruppen, är glatt överraskad över att sjukvården har anammat det här så snabbt.

– Det är fantastiskt bra. Jag räknade med en inkörningsperiod på ett par år. Rekommendationen kom nästan på dagen samtidigt som pandemin ropades ut förra året. Trots pandemin har det gått mycket fortare än jag trodde.

Han konstaterar att det fortfarande finns en del skillnader i landet.

– Några regioner ligger nära 100 procent, medan andra ligger strax under 50 procent. Men vi visste ju att det finns en kapacitetsbrist när det gäller MR och ännu mer en brist på röntgenläkare som är duktiga på att tolka magnetkamerabilder av prostatakörteln.

Ola Bratt konstaterar att det är de som i slutänden visat sig ha cancer som rapporteras till registret. Den stora vinnargruppen är dock de män som faktiskt inte hade cancer och som tack vare magnetkameraundersökningen slapp vävnadsprovstagning.

– I rutinsjukvård räknar vi med att ungefär en tredjedel av dem med förhöjt PSA-värde och en prostata som bara känns godartat förstorad slipper biopsier. När man erbjuder testning till friska män som inte har symtom är det snarare två tredjedelar – åtminstone en bra bit över hälften, säger Ola Bratt.

Läs också:

»Svårt att följa vårdprogram för prostatacancer i detta läge«

Magnetkamera före biopsi införs på bred front i prostatadiagnostik