Det råder stor brist på företagsläkare och återväxten går trögt. Det konstaterade Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i en rapport i februari i år. Myndigheten pekade också på att få läkare som i dag arbetar inom företagshälsovården har specialistbevis inom det arbetsmedicinska området. Många har i stället specialistbevis inom exempelvis allmänmedicin, ortopedi eller kirurgi. Samtidigt erbjuder få företagshälsor kompetensutveckling genom ST-utbildning. Ett skäl är att företagen behöver stå för kostnaderna. För att upprätthålla en godtagbar kompetensnivå föreslog Mynak bland annat ett särskilt introduktionsprogram för läkare inom företagshälsovård samt ett utökat utbud av fristående kurser inom olika fördjupningsområden. Förslagen skulle inte ses som ersättning för dagens ST-utbildningar, utan som »ett funktionellt, parallellt och kompletterande spår«.

Företagsläkarföreningen sågade utredningen och framhöll att Mynak inte adresserat knäckfrågan om innehåll, upplägg och finansieringen av ST-utbildningen i arbetsmedicin.

Nu ger regeringen Mynak ett nytt uppdrag på området. Det handlar om att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning av läkare.

Tanken är att myndigheten ska vara en koordinerande instans och samordna inblandade aktörer. Mynak ska också följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och skapa nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Men det blir det inget särskilt introduktionsprogram som Mynak föreslog i februari. Detta efter att departementet haft möten med parter på arbetsmarknaden under våren, uppger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) för Dagens Medicin.

– Nej. Vi har lyssnat på dem och det de säger är att de vill behålla specialisttjänstgöringen för att inte riskera att sänka nivån, säger Eva Nordmark till tidningen.

Jan Rosén, ordförande, Svenska företagsläkarföreningen

Företagsläkarföreningens ordförande Jan Rosén är positiv till att regeringen nu ger Mynak uppdraget att samordna kompetensförsörjningen.

– Det är jättebra att Mynak nu får det uppdrag vi tidigare har efterlyst med samordningsansvar och koordinering av insatser för ST i arbetsmedicin, säger han till Läkartidningen.

Samtidigt hoppas han att frågan om finansieringen av ST-utbildningen också kan behandlas inom uppdraget.

– All annan ST-utbildning har ju en ersättning från staten via regionerna. Men som det är nu får företagen sköta det här helt själva. Det en kostnad på över 1 miljon kronor att utbilda en distriktsläkare eller kirurg som kommer från sjukhuset. Kostnaden handlar mest om produktionsbortfall när ST-läkaren är borta på kurs eller på utbildning.

Mynak ska genomföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Myndigheten ska också föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska delredovisas den 1 december 2022. Slutredovisningen ska ske i samband med årsredovisningen 2023.

Läs mer:

Läkarförbundet: Tillsätt ny utredning om företagsläkare

Företagsläkare nobbar förslag om nytt introduktionsprogram