I ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) framgår att en patient ska ha anmält psykiatern i fråga för våldtäkt. Utredningen lades senare ner. Men läkaren har medgett att han haft ett intimt umgänge med patienten. Detta samtidigt som de hade en patient-läkarrelation och där psykiatern förskrivit läkemedel till patienten.

Läkaren har också uppgett att han använt sig av en behandlingsmetod där han lugnat patienten genom att de hållit om varandra nakna. Enligt läkaren är detta en metod han använt med fler patienter.

Enligt HSAN har läkaren allvarligt brustit i de skyldigheter och krav som kan förväntas av en legitimerad läkare. Läkaren har också uppvisat en oförmåga att upprätthålla gränsen mellan privatliv och profession.

Vad gäller metoden där läkaren och patienten hållit om varandra nakna konstaterar HSAN att detta saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och att läkarens agerande är mycket olämpligt.

Sammantaget gör HSAN bedömningen att läkaren visat sådant synnerligen bristande omdöme att han anses uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Läkaren har också kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för bristande journalföring och för höga förskrivningar av narkotikaklassade läkemedel.

Enligt HSAN handlar det om så allvarliga brister att läkaren också bedöms som grovt oskicklig i yrkesutövningen. Mot den bakgrunden återkallar HSAN läkarens legitimation.