Just nu ser Socialstyrelsen över reglerna för särskilda förordnanden, tillfälliga tillstånd för olegitimerade att utöva läkaryrket. I och med den nya svenska läkarutbildningen som startade i år, föreslår myndigheten bland annat att läkarstudenter från termin 10 ska kunna arbeta som underläkare samt att det tidigare kravet på genomgångna relevanta kurser tas bort.

I dag måste läkarstudenter inom EU/EES gå via Socialstyrelsen för att få grönt ljus att vikariera som underläkare i Sverige, medan regionerna kan utfärda förordnanden direkt till svenska läkarstudenter. Det blir en konkurrensnackdel för utlandsstudenterna, enligt SLF student som ser en risk att arbetsgivare tvekar att anställda utlandsstudenter eftersom de anser att processen är osäker och krånglig.

Nu – när Socialstyrelsen vill ta bort kravet på genomgångna kurser – tycker SLF student att särskilda förordnandet borde kunna behandlas av samma instans oavsett utbildningsland inom EU/EES och vill att Läkarförbundet ska verka för en sådan ändring.

Förbundsstyrelsen argumenterade däremot för att Socialstyrelsen bör sköta utlandsstudenternas förordnanden även framöver, eftersom myndigheten har byggt upp en gedigen kunskap och ett nätverk med motsvarande myndigheter i andra länder för att kunna validera utländska läkarutbildningar.

Att regionerna ska verifiera intyg från flera olika utländska universitetet i 29 EU/EES-länder och cirka 200 universitet är varken rimligt, bra eller lämpligt, menade Madeleine Liljegren, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Sveriges yngre läkares förening.

– Regionerna vill så klart fylla schemarader om somrarna. Socialstyrelsen har inga sådana incitament över huvud taget.

Fullmäktige höll med förbundsstyrelsen och röstade ned motionen.

 

Läs också:

Läkarförbundet välkomna stärkt stöd till icke-legitimerade

Ivo: Förbjud läkarstudenter med förordnande att arbeta på akuten

SÄRSKILT FÖRORDNANDE

För vissa yrken, liksom läkaryrket, krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket.

Ett särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd för att få jobba i yrket, utan legitimation, och använda sig av yrkestitel »underläkare«. Det kan exempelvis handla om en AT-tjänst, ett underläkarvikariat före AT eller praktisk tjänstgöring för en utlandsutbildad läkare.

Det är Socialstyrelsen som fattar beslut om särskilda förordnanden. Regionerna kan dock, på delegation av Socialstyrelsen, besluta om särskilda förordnanden i vissa fall.