Hittills har det varierat i vilken utsträckning patienter med covid-19 fått behandling med det antivirala läkemedlet Veklury (remdesivir), det först godkända läkemedlet för behandling vid covid-19 i EU.

Men nu får alltså landets regioner en tydlig linje att hålla sig till.

Enligt en rekommendation från experterna i Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier, NT-rådet, bör behandling med remdesivir användas i covid-vården.

Behandling bör ske i enlighet med det nationella vårdprogrammet för covid-19, skriver NT-rådet i rekommendationen.

Enligt vårdprogrammet, som uppdateras löpande, kan behandling övervägas hos sjukhusvårdade patienter med behov av syrgas. Det är dock bara aktuellt under tidig sjukdomsfas.

NT-rådet – som bedömer effekten av behandlingen som måttlig – hänvisar till den hälsoekonomiska utvärdering som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gjort. Enlig TLV är Veklury i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med mellan 17 000 och 34 000 kronor, jämfört med bara standardbehandling.

Veklury är ett infusionsläkemedel och godkänt inom EU för behandling vid covid-19 hos vuxna och barn över 12 år med behov av extra syrgas, men inte respiratorvård.