Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale vid inledningstalet på fullmäktigemötet 2021. Foto: Rickard Kilström

Under två dagar ska bland annat 41 motioner behandlas av fullmäktige, och Läkarförbundets inriktning framåt ska stakas ut. Efter förra årets digitala möte, kunde fullmäktigedelegaterna återigen samlas fysiskt igen.

Sofia Rydgren Stale, som valdes till Läkarförbundets ordförande förra året, inledde mötet med att tacka de fackligt aktiva läkarna för deras arbete, och medlemmarna för det hårda slitet under coronapandemin.

– Det är lätt att man blir hemmablind och tänker att man bara gör sitt jobb. Men det som ni alla har gjort för era kollegor, patienter och hälso- och sjukvården är fantastiskt och något utöver det man kan förvänta sig.

Hon hänvisade till Coronakommissionen som nyligen slog fast att Sverige ställt om och skalat upp hälso- och sjukvården för patienter med covid-19 på extremt kort tid – och att det främst lyckats tack vare de anställda.

– Det var vi läkare och övrig vårdpersonal som klev fram när Sverige och våra patienter behövde oss som mest. Det var när professionen tog på sig ledartröjan som sjukvården växlade upp, både en och två och tre växlar. Tillsammans skapade vi historia.

Sofia Rydgren Stale pratade också om drivkrafter, vikten av att vara uthållig och att – när det krävs – våga ta en längre och svårare väg för att förändra och förbättra.

– För att göra skillnad måste man måste ha mod. Man måste våga ta fighten.

Hon räknade upp flera viktiga delsegrar för förbundet: Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om att öka antalet AT-tjänster, införandet av det sexåriga läkarprogrammet, bastjänstgöringen (BT) och primärvårdsreformen.

– Det finns delar i primärvårdsreformen som vi velat se annorlunda. Men mycket tyder på att det blir ett tydligt första delmål om att 55 procent av befolkningen ska ha en fast läkare 2022. Det är ett steg i rätt riktning.

Sofia Rydgren Stale kommenterade också den senaste avtalsrörelsen, som genomfördes under pandemin. Hon beskrev förhandlingarna med SKR som långa och tuffa.

– Jag vet att det har kärvat på en del håll i landet. Men vi kan konstatera att vi har fått en bra start på vår avtalsperiod.

 

Läs också:

Nu börjar nedräkning inför årets fullmäktige