Fredagen utgör postcovidmottagningens sista dag i Solna. Mottagningen startade i april 2020 och har under tiden gått från att bara handha sjukhusets egna patienter till att ta emot remisser från exempelvis primärvården och sprida information till andra verksamheter runtom i landet.

I våras rapporterade Läkartidningen om de nya direktiven som gjorde att patienter med postcovid skulle remitteras till flera sjukhus i Stockholm, men inte till det enda sjukhus som redan tidigt i pandemin byggt en multidisciplinär mottagningsverksamhet – Karolinska i Solna. Där hade några läkare, utan formellt uppdrag från regionen, startat en verksamhet ungefär ett år tidigare. Den tog främst emot patienter som vårdats på sjukhuset, men började också ta emot remisser från andra håll. Och personalen ville ha ett formellt och mer omfattande uppdrag.

När hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutade om ett formellt uppdrag, skulle det till stor del också ligga på Karolinska universitetssjukhuset, men på sjukhuset i Huddinge i stället för Solna. Anledningen var att Huddinge hade ett större infektionsuppdrag.

Karolinska universitetssjukhuset hänvisade till att det var regionens beslut när det gällde frågan om plats för uppdraget. Men man påtalade också att även om det är två sjukhuskroppar, är det ett och samma sjukhus och att man nyttjar resurser från olika delar.

Läkarna bakom mottagningen i Solna var dock starkt kritiska.

– Det är som att verksamheten överhuvudtaget inte fanns, utan att man vill starta från början – något vi gjorde för ett år sedan. Det tycker vi inte är försvarbart vare sig medicinskt, forskningsmässigt eller ekonomiskt, sa Michael Runold, överläkare och specialist inom lungmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till Läkartidningen då.

Också Läkare till läkare, ett nätverk för läkare som själva drabbats av postcovid, var kritiska. Cecilia Chrapkowska, specialist i barn- och ungdomsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset och talesperson för gruppen, menade att mottagningen i Solna var världsledande och att en omorganisation skulle sinka verksamhetens arbete och innebära ett kunskapstapp. Dessutom påtalade hon att lungmedicin ligger i Solna och att det samarbetet var mycket viktigt för verksamheten.

I slutet av juni i år tog mottagningen i Huddinge emot sin första patient. Och nu ska verksamheten där alltså ta hand om alla patienter.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Heidi Stensmyren, temachef på Karolinska universitetssjukhuset, att patienter som har gått på infektionsmottagningen i Solna antingen överförs till lungmottagningen eller till postcovidmottagningen i Huddinge beroende på symtom. Angående den sistnämnda gruppen skriver hon: »För dessa patienter betyder det att vården fortsätter på postcovidmottagningen i Huddinge där vi samlat medicinsk kompetens för denna vård«.

Flytten av verksamheten har blivit ett ärende för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det utreds efter inkomna tips och den rapportering som framkommit i medierna. Bland annat gjorde Läkare till läkare en anmälan till myndigheten.

I utredningen har Ivo bland annat frågat Karolinska universitetssjukhuset om det gjordes en riskbedömning inför omorganisationen. Sjukhuset menar dock att frågan är irrelevant; det fanns inget formellt uppdrag före hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut, och därmed är det inte en omorganisation.

Ivos utredning pågår fortfarande.