Bemanning på öron-näsa-hals-mottagningen vid Östersunds sjukhus är för låg, och räcker inte för arbetsuppgifterna som ska utföras. Enligt läkarföreningen har det skapat en ohållbar arbetsmiljö för läkarna, med svåra medicinska prioriteringar och både fysisk och psykisk ohälsa.

– Det är för stora krav i relation till de resurserna som man har att tillgå. Det har lett till arbetsrelaterad ohälsa bland flera av klinikens läkare, säger Lisa Bergström, huvudskyddsombud för läkarföreningen vid Östersunds sjukhus.

Enligt en handlingsplan ska hyrpersonal täcka upp för bristen på läkare, men det sker inte enligt läkarföreningen som tidigare under hösten krävt åtgärder. En är att prioriteringslista tas fram och att antingen hyrpersonal tas in eller verksamhet ställs in när det inte är tillräckligt med läkare på plats.

Arbetsgivaren har tagit fram en prioriteringslista och uppger bland annat att man håller på att försöka rekrytera fyra läkare – både specialistläkare och ST-läkare. Två enhetschefer har också anställts, efter att chefsposten varit vakant i ett och ett halvt år. Men läkarföreningen anser inte att arbetsgivaren gjort tillräckligt.

Därför har Lisa Bergström nu bett Arbetsmiljöverket att ingripa, genom att göra en så kallad 6 6:a-anmälan.

– Arbetsgivaren har gjort individuella planer, men vi tycker inte att man sett att det ligger strukturella problem bakom. Verksamheten är underbemannad, den är inte anpassad till den vård man vill leverera, säger hon.

Ett lokalt skyddsombud på mottagningen har även motarbetats, enligt läkarföreningen.

– Vi upplever att arbetsgivaren har ifrågasatt det lokala skyddsombudets arbete, att man inte förstått rollen och inte tagit skyddsombudets signaler på allvar utan i stället utryckt att det finns samarbetssvårigheter, säger Lisa Bergström.

Läkarföreningen har haft ett möte om detta med arbetsgivaren. Då hade parterna enligt Lisa Bergström en samsyn om vikten av skyddsombudens arbete.

– Men vi anser inte riktigt att man har levt upp till det, utan ser tyvärr en risk att det lokala skyddsombudet inte kan utföra sitt uppdrag. Det är oerhört problematiskt och vi ser väldigt allvarligt på det.

Mottagningens enhetschef Pär Byenfeldt vill inte uttala sig om situationen med det lokala skyddsombudet.

– Jag vill inte kommentera enskilda personalärenden i massmedia.

Arbetsmiljöverket har meddelat att man planerar att göra en inspektion på ÖNH-mottagningen inom kort. Pär Byenfeldt tycker det är bra att en granskning görs.

– Det är bra att en extern part kopplas in och får titta på detta. Vi har gjort ett stort antal åtgärder både i vår och i höst, men allt är inte klart. Rent generellt har vi stora utmaningar på området som vi arbetar med och där vill vi verkligen ha samverkan, säger han.

På mottagningen finns ytterligare ett pågående arbetsmiljöärende. Det rör ett mottagningsrum som har byggts om till en operationssal, tänkt att användas till dagkirurgi. Nu används det dock till större och längre operationer, trots att det enligt läkarföreningen är för litet. Arbetsmiljöverket har nyligen gjort en inspektion av operationsrummet, men ännu inte återkopplat resultatet enligt Lisa Bergström.

 

Många anmälningar på Östersunds sjukhus

Ett tiotal anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket gällande Östersunds sjukhus i närtid. Nästan alla handlar om för hög arbetsbelastning. Två anmälningar har lett till vitesföreläggande på 400 000 kronor.

Arbetsmiljön har anmälts inom fem verksamheter, i fyra av dem är det Läkarförbundet som anmält. Ett grundproblem uppges vara sjuksköterskebristen, som också påverkar läkarnas arbetsmiljö.

På öron-näsa-halsmottagningen har läkarfacket anmält arbetsmiljön. Där har även ytterligare en anmälan gjorts av Läkarförbundet. Den handlar dock om problem med om en operationssal. På kirurgkliniken har Läkarförbundet och Vårdförbundet gjort var sin anmälan. På medicinkliniken har Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal gjort var sin anmälan. På ortopedmottagningen har Läkarförbundet gjort en anmälan, som dock har avskrivits.

Även vid akutmottagningen har arbetsmiljön anmälts, men inte av Läkarförbundet utan av Vårdförbundet och Kommunal.