– Vi ser att vi behöver stärka upp kompetensen i det sammanhållande arbetet kopplat till läkare, inte minst läkares insatser på både särskilt boende, men egentligen mot äldre generellt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Tanken är att äldrevårdsöverläkaren ska bidra till att förbättra kvaliteten och uppföljningsarbetet inom äldreområdet. Arbetet handlar också om att ta fram exempelvis metodstöd, checklistor samt att vara ett stöd för både vårdcentralsledningen och läkare på vårdcentralerna.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har Örebro kommun nyligen anställt en läkare på strategisk nivå i syfte att stärka kommunens medicinska kvalitet och förbättra vården av de äldre i kommunen.

Andreas Svahn pekar på att länets mindre kommuner kanske inte har samma möjligheter som Örebro kommun när det gäller att kunna rekrytera egna läkarstrateger. Här kan äldrevårdsöverläkaren i regionen bidra, menar han.

– Vi har ett ansvar för att det blir ett jämlikt erbjudande och en jämlik hälso- och sjukvård i hela vårt län. Då är det här ett sätt att stärka upp just det perspektivet.

Vilka särskilda kvalifikationer eller kompetenser ska den här överläkaren ha?

– Eftersom det är just en äldrevårdsöverläkare så ser vi ju egentligen två alternativ. Antingen att det är någon som har geriatrik som sin specialitet eller en allmänspecialist som har lång erfarenhet eller på andra sätt tillskansat sig kompetens just kring äldre och äldres sjukdomar och situation.

Rekryteringsprocessen ska inledas omgående. Tjänsten som äldrevårdsöverläkare är initialt på halvtid, men det kommer inte att handla om något kliniskt arbete.

– Men det är inget som utesluter att man på andra delen av sin tjänst kanske kan jobba kliniskt. Det är ju ett sätt att också behålla den operativa förmågan och kontaktytan, säger Andreas Svahn.

Hanne Carlsson, distriktsläkare vid Skebäcks vårdcentral i Örebro och styrelseledamot i Sfams lokalförening i Värmland och Örebro, är mycket positiv till att regionen nu ska inrätta en äldrevårdsöverläkare.

– Jag tror att det är jättebra, säger hon.

Hanne Carlsson ser fördelar flera fördelar, bland annat när det gäller samordning, att läkarna kan ha någon att bolla med och att läkarinsatserna kan bli mer jämlika.

– En äldrevårdsöverläkare kan jobba från regionens sida för att tillse att det blir likvärdigt, att man gör lika och att man också jobbar för att vi ska få upp möjligheten att verkligen få de läkarresurser som behövs för att kunna bedriva en bra vård.

Hon framhåller också att det handlar om de mest utsatta och sköra i samhället.

– Jag tycker det är jätteviktigt att de får en bra vård, men också att man som läkare får möjlighet att ge en bra vård.

Läs också:

Stockholms läkarstrateg: Det som driver mig är de sköra patienterna