Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, undertecknade beslutet i slutet av förra veckan. Det innebär att läkarstudenter som inte vaccinerat sig mot covid-19 portas från VFU.

Enligt Region Västerbotten – som är först med ett generellt förbud – införs det på grund av »skyldigheten att som vårdgivare upprätthålla god patientsäkerhet«.

I särskilda fall när en vårdstudent av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19, kan dock undantag göras mot förbudet. Men då ska utbildningsgivaren samråda med regionen och sedan fatta ett beslut utifrån det individuella fallet.

Beslutet gäller från höstterminen 2021, tills ett nytt beslut fattas.

Magnus Hultin, vicedekan och tidigare programansvarig vid läkarutbildningen i Umeå, anser att beslutet är rimligt och väl avvägt både sett ur ett arbetsmiljö- och patientperspektiv.

Även läkarstudenterna i Umeå är positivt inställda till vaccinkrav, enligt Angelina Isaksson, som är ordförande i SLF student Umeå.

»Det är viktigt för patientsäkerheten och för att studenter ska känna sig trygga på praktik«, skriver hon i en kommentar till Läkartidningen.

SLF students ordförande Niki Shams är däremot kritisk mot beslutet.

»Läkarstudenter ska behandlas som all annan vårdpersonal på plats. Vår utbildning är viktig, och utbildningens kvalitet direkt avgörande för den framtida svenska hälso- och sjukvårdens kvalitet. En individ har fri rätt att välja själv om denne vaccineras. Så vi ser mycket negativt på att stänga av studenter som ej vaccineras«, skriver hon i en mejlkommentar.

Hon ställer sig också frågande till hur det ska fungera i praktiken i och med att universiteten är skyldiga att erbjuda utbildning till sina studenter.

»Vi vet redan från andra situationer att det inte går att stänga av en student, ens vid olämpligt beteende. Ska det plötsligt gå att stänga av en student för att denne utför sin egen fria rätt att bestämma över sin kropp?«.

Niki Shams  uppger att SLF student kommer att följa vad som sker med läkarstudenternas VFU i Västerbotten noga framöver.

Ingen annan region än Västerbotten har infört krav på covid-19-vaccination för vårdstudenter som ska göra klinisk praktik, enligt de programansvariga vid läkarutbildningarna.

Däremot har regioner gått ut och rekommenderat det. I en rekommendation angående studerande i Region Stockholm som kom i oktober, står det att det är angeläget att både regionen och smittskyddsläkaren rekommenderar alla att vaccinera sig, och att regionen »förväntar sig att studerande är vaccinerade mot covid-19 inför VFU/APL/LIA i patientnära vård«.

Regionen skriver dock att vårdverksamheten inte bör fatta generella beslut om att porta ovaccinerade studenter. Däremot kan enskilda verksamheter i vissa fall, efter att en särskild och individuell bedömning gjorts, förbjuda ovaccinerade medarbetare – inklusive läkarstudenter. Men det ska bara ske om basala hygienrutiner, användande av skyddsutrustning och andra åtgärder inte anses räcka för att skydda patienterna.