Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening. Foto: Jesper Cederberg

Beskedet i förra veckan kom som en kalldusch, enligt Cecilia Nordenson som är ordförande i Västerbottens läns läkareförening. Från november planerar regionen att betala ut all innestående kompensationsledighet som är äldre än ett år i kontanter. Pengarna kommer antingen betalas ut i en klumpsumma direkt eller pytsas ut under de kommande tolv månaderna.

Sedan beskedet kom har Cecilia Nordensons telefon ringt konstant. Hon vittnar om starka reaktioner bland läkarna.

– Vi har drunknat i arga mejl och telefonsamtal. Våra medlemmar är alltifrån fly förbannade till uppgivna och förtvivlade, säger hon till Läkartidningen.

Upprördheten är särskilt stor bland läkarna i Lycksele och Skellefteå. På grund av bemanningsproblem har läkarna under många år tagit extra jourer, utan att sedan kunna få ledigt. Det innebär att en del har jourkompberg på flera tusen timmar, enligt Cecilia Nordenson. Tid som många läkare vill ha ut i ledighet – inte i pengar.

Men nu försvinner den möjligheten. Regionen Västerbotten väljer att gå efter huvudöverenskommelsen (HÖK 20) som Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner slöt för ett år sedan. Enligt den kan »kompensation för arbetad tid under jour och beredskap, som inte har kunnat ges i ledighet inom 12 månader från utgången av intjänandemånaden, utbetalas i kontant ersättning«.

– Kollegor i framför allt Skellefteå och Lycksele säger »får jag ut en enda krona av min insamlade pott i november, säger jag upp mig«. Jag ser med ångest i hjärtat på vad som kan hända, säger Cecilia Nordenson och fortsätter:

– Det är sådan brist på doktorer att det räcker att man förlorar två seniora doktorer för att hela verksamheter ska rasa på vissa ställen.

Före 2018 fick läkarna i Lycksele och Skellefteå spara obegränsat antal timmar. Men revisorerna i Västerbotten har länge riktat kritik mot regionens jourkompberg eftersom det är en osäkerhetsfaktor för regionens ekonomi. 2018 infördes en maxgräns på 200 timmar för läkare i Umeå, och 700 timmar för läkare som jobbar i Lycksele och Skellefteå. Överstigande tid skulle betalas ut i pengar. Jourkomp som sparats in före 2018, fick läkarna dock lägga undan i en individuell pott.

Även i Region Norrbotten har regionledningen nyligen aviserat att jourkomp som inte kunnat tas ut inom ett år ska ersättas i pengar, enligt läkarföreningens ordförande Gunilla Engström. Föreningen har ett pågående samtal med HR-direktören och förhandlingschefen om det. Läkarna har hittills fått spara obegränsat antal timmar på grund av svårigheterna att ta ut kompensationsledighet efter jour. Gunilla Engström beskriver det som »en ren katastrof« om ledningen skulle gå vidare med sina planer.

I Västra Götalandsregionen har regionledningen tidigare i år beslutat att följa det centrala avtalet när det gäller jourkompen. Det ledde till högljudda protester från den lokala läkarföreningen. Till sist kom fack och arbetsgivare överens om övergångsbestämmelser som ger läkarna bättre möjlighet att få ut sin jourkomp i tid.

Cecilia Nordenson hoppas på en dialog även i Västerbotten. I slutet av förra veckan träffade läkarföreningen regionledningen i hopp om att nå fram till en lokal överenskommelse även i Västerbotten.

– Vi har försökt få dem att förstå vilka allvarliga konsekvenser detta kan få, särskilt i Lycksele och Skellefteå, säger Cecilia Nordenson.

Hon är kritisk till att regionledningen inte har informerat läkarföreningen i förväg.

– Det är så ohederligt. De borde ha kontaktat oss mycket tidigare och pratat med oss om sin intention att följa avtalstexten till punkt och pricka när det gäller detta.

Enligt Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbotten, står regionen fast vid sitt beslut.

– Vi tycker det centrala avtalet har en bra intention och syfte. Man försöker styra det till att man får återhämtning som arbetstagare genom att man kontinuerligt ska ta ut jourkomp i stället för att ackumulera det under lång tid och ta ut det senare, säger hon till Läkartidningen.

Samtidigt har de stora kompbergen i Lycksele och Skellefteå byggts upp för att läkarna inte kunnat ta ut sin jourkomp.

– För att kunna göra det måste man ha en bemanning som gör det möjligt. Det är något vi kämpat med och kämpar med, bland annat genom att tillsätta många AT-läkare och satsa på ST-block för att säkra återväxten, säger Brita Winsa.

Läkarföreningarna varnar för att beslutet kan leda till uppsägningar, hur ser du på det?

– Det är klart att det vore otroligt olyckligt, säger Brita Winsa.

Läs också:

Förändrat avtal om jourkomp upprör läkare i Västra Götaland

Så står det i HÖK-avtalet

»Kompensation för arbetad tid under jour och beredskap, som inte har kunnat ges i ledighet inom 12 månader från utgången av intjänandemånaden, utbetalas i kontant ersättning. Lokala kollektivavtal som reglerar frågan fortsätter gälla om lokala parter inte enas om annat. Denna bestämmelse träder i kraft 2021-10-01«.