Beslutet om stabsläge fattades vid ett extrainsatt krisledningsmöte under måndagen.

Enligt regionen finns flera anledningar till beslutet. Bland annat har antalet inneliggande patienter med covid-19 på Blekingesjukhuset ökat det senaste dygnet. Samtidigt är trycket på hälso- och sjukvården fortsatt högt. Dessutom pekar regionen på att vaccinationsarbetet kräver mycket resurser.

– Vi går upp i stabsläge för att kunna agera snabbt och ta de beslut som situationen kan kräva. Det innebär att vi är väldigt handlingskraftiga, säger stabschef Stefan Österström i ett pressmeddelande.

I september gick Region Blekinge också upp i stabsläge. Då handlade det om brist på vårdplatser och stabsläget berörde bara hälso- och sjukvården. Nu gäller stabsläget hela regionen.

– Det finns olika skäl till att vi går upp i stab, men gemensamt är att vi kan ta snabba beslut. Nu är fokus att säkerställa att vi har de resurser som krävs för att klara vårt uppdrag, säger Stefan Österström.

Stabsläget gäller tills vidare.

 

Läs också:

Läkarförening: Extremt är det nya normala på Blekingesjukhuset