Det är svårt för lokalföreningar att nå ut med stöd och service, exempelvis lönerådgivning och stöd i personalärenden, till läkare anställda i privat sektor.

Det anser tre läkarföreningar i Skåne som i en motion bland annat föreslog att Läkarförbundet ska verka för att alla läkare ska ha kollektivavtalsliknande villkor och att förtroendemannalagen avseende facklig tid efterlevs i privat sektor.

Dessutom yrkade föreningarna på att Läkarförbundet skapar ett system med regionala ombudsmän eller skyddsombud med uppgift att bevaka den privata sektorn.

– Det här är en väldigt viktig motion, sa Sjukhusläkarnas Thomas Zilling under fullmäktige.

Han är också styrelseledamot i Nordvästra Skånes läkareförening, en av föreningarna som stod bakom motionen.

– Vi lever i en föränderlig värld. Tittar vi på vårdcentralerna i Helsingborg så drivs hälften i privat regi. Den här motionen handlar om hur vi ska kunna hjälpa våra medlemmar som jobbar för privata vårdgivare. Vi kan från lokalföreningarnas sida inte göra det på vår fackliga tid, utan vi måste se till att de får facklig tid på sikt, fortsatte Thomas Zilling.

Särskilt viktig är delen som rör förbättrat arbete med regionala skyddsombud.

– Vi tror att det har ett stort mervärde för våra privat anställda medlemmar.

Förbundsstyrelsen delade motionärens andemening och intention men ansåg att motionen i huvudsak skulle anses besvarad.

Men efter att motionären gjort en ändring i den ursprungliga skrivningen valde förbundsstyrelsen att ställa sig bakom två av motionens yrkanden.

Innebörden är att Läkarförbundet tillsammans med lokalföreningarna ska utveckla och förstärka den regionala skyddsombudsfunktionen. Dessutom ska förbundet arrangera en utbildningsdag för lokalföreningarna kring hur man ska jobba lokalt för att kunna ge bättre service till privatanställda läkare.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och gav bifall till de två förslagen.