Det nya beskedet gäller för personer som är 65 år och äldre. För personal inom särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård gäller dock fortsatt den tidigare rekommendationen på sex månader mellan den andra och tredje sprutan. Enligt ett pressmeddelande görs justeringen av rekommendationen för att fler snabbt ska kunna få ett förstärkt skydd mot sjukdomen, när smittan nu väntas öka de kommande månaderna.

– Vi ser en ökande smittspridning i flera länder i Europa, och enligt våra scenarier kan vi räkna med en uppgång även i Sverige. Med ett kortare tidsintervall mellan dos två och påfyllnadsdosen hinner fler vaccineras så snart som möjligt, och har bra skydd mot sjukdomen inför julhelgerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I nuläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till personer över 65 år, samt till viss personal inom hemsjukvård och äldreomsorg. Så småningom kommer dock alla över 16 år att erbjudas en tredje dos.