Svenska domstolar är skyldiga att rapportera alla domar mot legitimerad vårdpersonal till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) – men flera tidigare granskningar har visat att det slarvas med det. En ny granskning av P1-programmet Kaliber visar att problemet kvarstår. Domstolarna rapporterar fortfarande inte in alla domar. Kaliber ger exempel på flera missade domar, som upptäckts i granskningen. En läkare krockade exempelvis med bilen med två promille i blodet och en annan läkare dömdes för grov kvinnofridskränkning.

Konsekvensen när domarna inte rapporteras är att Ivo inte kan vidta åtgärder. Det leder till att exempelvis dömda läkare kan arbeta kvar som vanligt. En patientsäkerhetsrisk, enligt Ivo.

– Det fungerar inte alls tillfredsställande. Vi får inte in de domar som vi behöver, säger Marie Åberg, processägare för Ivo:s tillsyn av legitimerad personal till Kaliber.

Domstolsverket undersöker nu om det går att ge domstolarna tillgång till register över legitimerad vårdpersonal.

– Det skulle kunna vara till exempel att domstolarna får tillgång till det här registret med läkare för att kunna stämma av om en person finns i registret, så att säga, säger Charlotte Driving, rättschef på Domstolsverket, till Kaliber.

Marie Åberg på Ivo tror att det kan ha en avgörande betydelse för patientsäkerheten om Domstolsverket kan få tillgång till registret.