I den rapport över vaccinationsarbetet som SKR skickade till regeringen under måndagen återkommer gång på gång att regionerna behöver stabilitet och tydliga besked. Efter att Folkhälsomyndigheten förra veckan presenterat vilka grupper som ska prioriteras för påfyllnadsdoser behöver regionerna nu på kort tid återigen ställa om arbetet – och gå från riktade insatser till bredare vaccinering.

– Det ställer krav på en betydligt större kapacitet, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

För att inte tappa fart i vaccinationsarbetet uppges dialogen mellan regionerna, SKR och Folkhälsomyndigheten vara helt avgörande: »Avsaknad av yttre ramar för målsättningen och allt för komplexa rekommendationer riskerar att hindra den fortsatta processen«.

På flera håll i landet avvecklades vaccinationscentraler under början av hösten. När vården nu ska växla upp igen uppstår svårigheter med att hitta lediga lokaler. Situationen är annorlunda jämfört med i våras, då konferensanläggningar och idrottshallar ofta stod tomma på grund av restriktionerna. Tidigare har också regionerna anställt pensionärer som vaccinatörer för att kunna hålla uppe tempot i vaccineringen, men nu säger sig flera i den här gruppen vara trötta och slitna. Personalen inom primärvården pekas ut som extra hårt ansträngd, eftersom de även ska ge influensavaccin och hantera uppskjuten vård utöver covidvaccinationerna.

Trots utmaningarna tror sig det stora flertalet av landets regioner kunna erbjuda alla invånare över 65 år en tredje vaccindos runt vecka 50, i enlighet med Folkhälsomyndighetens tidsplan.

Den 26 november hade 35 procent av alla över 65 år fått en tredje dos, en ökning med 9 procentenheter från föregående vecka.  85,6 procent av alla över 16 år har fått minst en dos vaccin och 48,9 procent av alla barn, 12–15 år, har fått minst en dos.