I sin motion inför fullmäktige önskade Mellersta Skånes läkareförening bland annat att Läkarförbundet verkar för att fler läkare ska ha rätt till övertid, att all arbetad övertid ska registreras och att förbundet samtidigt verkar mot att rätten till ekonomisk ersättning för övertid avtalas bort.

Olof Lindqvist på fullmäktigemötet.
Foto: Rickard Kilström

Enligt Olof Lindqvist, Mellersta Skånes läkareförening, är det relativt vanligt att läkare inte har rätt till övertid utan måste arbeta extratimmar gratis. Oftast går det till så att en läkare som varit på anställningsintervju får ett färdigt avtal att skriva på, med en rad där det står att »rätt till ekonomisk ersättning för övertid föreligger ej« följt av ett kryss.

– Oftast ser medlemmarna inte ens det här eller reflekterar över att det finns en sådan rad i avtalet, för det är ingenting som man har diskuterat med arbetsgivaren. Och så skriver de under det utan att förstå vad det innebär.

Enligt Olof Lindqvist är det här ett utbrett problem.

– På många ställen skrivs rätten till ersättning bort regelmässigt, men det är olika i olika regioner. Vi i Skåne har kämpat emot det och lyckats avvärja det på de flesta ställen, men det dyker hela tiden upp nya fall.

I sitt svar på motionen skrev förbundsstyrelsen att Läkarförbundet kommer att »fortsätta ha fokus på de angelägna frågorna som motionären beskriver« och ville anse de flesta att-satserna besvarade. Men Olof Lindqvist tyckte inte att det svaret räckte.

– Det här är en stor arbetsmiljöfråga och jag vet att det jobbas med den. Men vi skulle vilja att man arbetar mer intensivt med den.

Motionen skapade debatt under fullmäktige. Bland annat menade Cecilia Nordenson från Västerbottens läns läkarförening att möjligheten att omförhandla gamla avtal måste stärkas, medan Ylva Björklund från Gästrike Hälsinge läkareförening tog upp att individuella överenskommelser aldrig ska försämra för individen.

– Det ska ju vara ett tillägg som är bättre för individen. Man måste kunna ifrågasätta en sådan överenskommelse om det är en klar försämring jämfört med kollektivavtalet.

Motionen gick till votering, där fullmäktige till slut gick på förbundsstyrelsens linje. Olof Lindqvist gläds dock över att fullmäktige klubbade igenom en del av motionen, ett förslag om att utreda hur det ser ut med övertid för Läkarförbundets medlemmar i privat sektor.

– I dagsläget har vi väldigt dålig koll på hur det ligger till med deras övertid. Så det ser jag som en extra behjärtansvärd fråga – det är jättebra att vi fick bifall på det, säger Olof Lindqvist.

Förra året genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät bland 10 000 medlemmar om hur de registrerar övertid och hur många timmar oregistrerad övertid de arbetar. Av de drygt 2 300 svarande uppgav knappt 1 400 att de arbetar okompenserad övertid. Snittet låg på 2 timmar och 10 minuter oregistrerad övertid per vecka. En anledning var just att läkare ibland har avtal utan rätt till övertidsersättning.