Det är första gången som Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till handledarutbildning.

– Handledarutbildningen är viktig, och det är viktigt att det blir bra kvalitet. Det är också viktigt att man följer våra allmänna råd, säger Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen, som lett arbetet.

I ST-föreskrifterna står det att alla handledare och studierektorer ska ha handledarutbildning. Det finns även ett allmänt råd om vad den bör omfatta. Stödet är tänkt att vara en hjälp för att tillämpa bestämmelserna i föreskrifterna, enligt Ragnhild Mogren Svensén.

Ytterligare en anledning är att Socialstyrelsen har fått signaler om att kvaliteten på handledarutbildningen är ojämn. Dessutom har regeringen gett Socialstyrelsen i uppgift att bistå ST-rådet i att främja utbildning av handledare.

Arbetet med stödet påbörjades redan 2016 med hjälp en expertgrupp bestående av studierektorer, verksamhetschefer och andra som är insatta i ST-utbildningen. Sedan pausades arbetet några år och återupptogs i samband med de nya ST-föreskrifterna, där bastjänstgöringen (BT) ingår. I juli gick startskottet för nya ST, inklusive BT.

– Vi tänkte att det var lämpligt att stödet kom ut i anslutning till det. I nya föreskrifterna har vi skruvat lite på de allmänna råden som anger vad en handledarutbildning bör omfatta. Vi pekar ut fem områden, och stödet bygger på dem, säger Ragnhild Mogren Svensén.

Stödet är frivilligt. Socialstyrelsen ställer inga krav på att handledarutbildningen ska vara utformad så, påpekar Ragnhild Mogren Svensén. Men enligt henne är det bra att använda sig av stödet för att få bra kvalitet på ST-utbildningen.

Stödet går att använda på flera sätt. Den som vill bygga upp en handledarutbildning från grunden eller exempelvis upphandla en hel utbildning kan göra det med hjälp av stödet. Om man vill komplettera en befintlig utbildning kan man även välja att använda vissa delar av stödet för att anpassa det till lokala förutsättningar och behov. För dem som ska vara externa bedömare i läkares BT, kan kompetensområdet om metoder för kompetensbedömning användas. Delar av stödet passar också för utbildningar riktade till AT-handledare, enligt Socialstyrelsen.

De fem kompetensområdena i stödet

  • Regelverket för ST
  • Hur läkares ST kan planeras och följas upp
  • Hur läkares lärande kan stödjas under ST
  • Metoder för kompetensbedömning
  • Etik och kommunikation