Yvonne Dellmark. Foto: Rickard Kilström

Task shifting, eller uppgiftsväxling, är ett begrepp som allt oftare förekommer inom vården. När belastningen på vården är stor har task shifting på många håll setts som en möjlighet att få arbetet att flyta – genom exempelvis att sjuksköterskor tar över en del av läkarnas arbetsuppgifter. Men det finns baksidor med den här typen av initiativ, menar Stockholms läkarförening. I en motion inför Läkarförbundets fullmäktige skriver föreningen om problematiken med att läkare allt mer sällan utför vissa uppgifter.

– När taskshifting sker är det ofta bara det praktiska arbetsmomentet som skiftas till en annan profession medan läkaren sitter kvar med ansvaret och en del av administrationen runt undersökningen. Och då är det inte säkert att arbetsbördan för oss läkare faktiskt minskar. Ibland kan det till och med bli tyngre, eftersom man i efterhand måste försöka se samma sak som någon annan gjort tidigare, säger Yvonne Dellmark.

Exempelvis menar hon att det blir svårare att tolka ultraljudsbilder när läkaren inte får se själva filmsnutten. Men ännu mer problematiskt är att viktig kompetens riskerar att gå förlorad när en arbetsuppgift läggs på en annan yrkeskategori.

– Om våra läkare inte längre kommer i kontakt med den här typen av praktiska moment i samma mängd tror vi på sikt att det kommer att leda till att vi tappar kompetens och att vi får en sämre kvalitet i samtliga undersökningar, säger Yvonne Dellmark.

Därför ville Stockholms läkarförening bland annat att Läkarförbundet tillsammans med specialitetsföreningarna skulle klargöra hur och vad för typ av uppgifter som kan växlas med bevarad patientsäkerhet och kvalitet. För att försöka baxa motionen genom fullmäktige valde motionärerna att omformulera den, men lyckades trots det bara få igenom en av att-satserna: att Läkarförbundet ska belysa task shifting ur ett övergripande perspektiv och hur det kan påverka den framtida läkarrollen.

Task shifting har varit uppe för debatt även tidigare. Under förra årets fullmäktige ville Nordvästra Skånes läkarförening att Läkarförbundet skulle verka för anvisningar om vad som faktiskt är läkaruppgifter för att minska risken för arbetsbrist för läkare. Förbundsstyrelsen och fullmäktige avslog dock motionen.

– Genom att lista vad läkare får och inte får göra riskerar man att exkludera arbetsuppgifter och därmed begränsa läkaryrket. Vi kan göra så mycket mer än att jobba i den kliniska vardagen i regionerna, sa förbundsstyrelsens Elin Ekdahl då.