Covid-19 finns sedan april 2020 med på en förteckning över vilka smittsamma sjukdomar som kan räknas som arbetsskada. Det innebär att arbetsgivare ska anmäla misstänkta fall av anställda som smittats på jobbet. I början av oktober hade totalt 647 covid-19-fall som rör läkare rapporterats till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan under pandemin. Det kan jämföras med 217 fall i november i fjol.

Tittar man på andra yrkesgrupper inom vård och omsorg ser man drygt 5 100 fall som rör sjuksköterskor och barnmorskor, samt över 10 200 som gäller undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera. Summerar man alla yrkesgrupper handlar det om nästan 27 000 personer i landet.

Men det är få som leder till utredning hos Försäkringskassan. Fram till den sista september hade myndigheten bara prövat 80 ansökningar om livränta, den ersättning Försäkringskassan betalar för förlorad arbetsinkomst, för samtliga yrkesgrupper. Och det hänger samman med att de flesta inte uppfyller kriterierna.

– Det är väldigt få som har ansökt om ersättning, just eftersom de allmänna villkoren är att man ska ha nedsatt inkomstförmåga minst ett år framåt. Och det är ju tack och lov få som får så pass långvariga besvär efter covid-19, utan de flesta återgår i arbete, säger Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan.

Läkare kan också få ersättning från Afa försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter. Men i så fall måste sjukdomen kvarstå i 180 dagar. Detta var en omdebatterad fråga under förra årets fullmäktigemöte inom Läkarförbundet. Bland annat Östra Skånes läkarförening yrkade på att Läkarförbundet skulle arbeta för att få bort 180-dagarsregeln.

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) tryckt på i frågan. OFR, som samlar flera fack, har redan sedan våren 2020 försökt få Sveriges Kommuner och regioner att bland annat ta bort 180-dagarsregeln och lätta på kraven på bevis att sjukdomen kommer genom arbetet.

Men förhandlingarna strandade sommaren/hösten 2020.

– Det blev blankt nej. Vi hade ett antal kontakter mellan parterna, men det ledde inte till någonting, säger Svante Uhlin, förhandlare på OFR.

Svante Uhlin, förhandlare på OFR. Foto: OFR

Organisationen har också varit i kontakt med Socialdepartementet och regeringen. I början av 2021 träffade OFR:s och Vårdförbundets ordföranden socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) för att diskutera situationen.

Regeringen gav Inspektionen för socialförsäkringen uppdraget att snabbutreda om skyddet behöver förstärkas, vilket ledde till en rapport i våras. Och i regeringens höstbudget finns pengar avsatta till en förstärkt arbetsskadeförsäkring. Men det ser i nuläget inte ut att förändra läkarnas situation speciellt mycket säger Svante Uhlin.

Förutom det har inte så mycket hänt i frågan. Svante Uhlin tycker Läkarförbundet och de andra fackförbunden bör väcka nytt liv i debatten och bilda opinion. Det går inte att ta till fackliga stridsåtgärder utan att riva upp den kollektivavtalade försäkringen, vilket fackförbunden inte vill eftersom det äventyrar medlemmarnas försörjning.

– Jag som tjänsteman kommer inte längre. Det är fredsplikt, och vill arbetsgivarna inte ändra så blir det ingen ändring. Det här måste ännu mer ut i debatten.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale säger att förbundet både på egen hand och tillsammans med OFR har arbetat med frågan under det gångna året. Det handlar exempelvis om debattartiklar och direkta kontakter med politiker och arbetsgivarsidan. Och hon tycker att de båda behöver fortsätt arbeta i frågan.

– Precis som OFR, kan vi känna oss frustrerade över att frågan inte rört sig tillräckligt mycket framåt. Däremot är vi i Läkarförbundet envisa och uthålliga i vårt arbete, så det är en fråga vi fortsatt kommer att uppmärksamma och driva aktivt, säger hon och fortsätter:

– Vi är ju flera som fortsatt behöver höja våra röster för att få till en förändring av regelverket. Man kan göra det individuellt för varje förbund, men det är också viktigt att vi försöker få en hävstång gemensamt.

Mer information om ersättningar finns på Försäkringskassans webbplats och Afa försäkrings webbplats.

 

Läs även:

Över 200 läkare har anmält covid-19 som arbetsskada