Arbetet med att ge påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för personer över 65 år pågår i samtliga regioner. I onsdags gick Folkhälsomyndigheten ut med att samtliga vuxna svenskar rekommenderas en tredje vaccindos.

Men i regionerna är läget pressat. I en enkät som SVT Nyheter gjort uppger 17 av 21 regioner att det bland annat saknas vaccinationspersonal och lokaler för en tillräckligt storskalig vaccination.

Endast fyra regioner svarar att det i dagsläget inte finns några flaskhalsar. Det handlar om Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Jönköping.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) menar att beskedet om en tredje dos till hela befolkningen kommit med allt för kort framförhållning. Enligt SKR tar det tid att återigen skala upp vaccinationskapaciteten. En annan utmaning är att den tredje dosen ska ges parallellt med vaccinationer av barn och av de vuxna som fortfarande är ovaccinerade.

– Under våren så jobbade regionerna med att vaccinera i princip en grupp i taget. Nu måste man vaccinera flera olika grupper samtidigt och de grupperna måste nås på olika sätt – uppsökande verksamhet till den som inte har vaccinerat sig, större vaccinationsmottagningar nu när vi får in större grupper, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen vid Sveriges Kommuner och regioner, till SVT Nyheter.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar å sin sida att regionerna borde varit bättre förberedda eftersom Folkhälsomyndigheten tidigt flaggade för att det skulle bli en tredje dos.

– Det här är en diskussion som vi har haft hela tiden och det är ju väldigt olyckligt att en del regioner nu har trappat ner på sin vaccineringskapacitet lite väl snabbt. Vi såg redan i de första prioriteringsgrupperna som skulle få en tredje dos att det gått mycket långsammare än i våras, säger han till SVT.

För att stödja arbetet med att skala upp vaccinationskapacitet har regeringen aviserat att man ska skjuta till ytterligare 100 miljoner kronor till regionerna.

Läs också:

Grönt ljus för vaccin till vårdpersonal – om undanträngning kan undvikas