Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Privat

– Vi såg preliminärt att personer som använde statiner hade 31 procent lägre risk att dö i covid-19, säger Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet som i en stor studie tittat närmare på hur blodfettssänkande behandling i form av statiner påverkar insjuknande, sjukhusinläggning och död i covid-19.

Hon och hennes medarbetare såg också en tendens till starkare effekt hos kvinnor. Här uppnåddes inte statistisk signifikans, men Ailiana Santosa tycker ändå att det är ett spännande fynd.

– Det här vill vi forska mer om. Vi tänker att det kanske kan ha att göra med att kvinnor är mindre benägna att ta risker och bättre på att ta hand om sin hälsa, säger hon.

Enligt Ailiana Santosa är det här den hittills mest omfattande befolkningsbaserade studien för att undersöka hur statinbehandling påverkar dödlighet i covid-19. Även om vissa tidigare studier pekat mot att statiner verkar ha en skyddande effekt är bilden splittrad så här långt. Dessutom har tidigare studier främst inkluderat sjukhusinlagda patienter, påpekar Ailiana Santosa.

I den nu aktuella studien har hon och hennes medarbetare följt närmare 573 000 personer över 40 år med hjälp av olika register under perioden januari 2020 till januari 2021. 22 procent bedömdes vara regelbundna statinanvändare utifrån att de fått minst tre recept på statiner föregående år.

Enligt resultaten dog 869 av statinanvändarna och 2 368 ickeanvändare i covid-19 under uppföljningstiden.

Efter att forskarna justerat för faktorer som samsjuklighet motsvarar det alltså ungefär 30 procent lägre dödlighet i covid-19 hos statinanvändare, jämfört med icke-användare.

Ailiana Santosa betonar att det rör sig om en observationsstudie och att den därför inte kan slå fast ett orsakssamband. En begränsning i studien är att forskarna inte kunnat justera för faktorer som har med hälsoriskbeteende att göra, som BMI, rökning och fysisk aktivitet.

Det är också alldeles för tidigt att dra slutsatsen att alla patienter med covid-19 borde få statiner som tilläggsbehandling. Men resultaten av den här studien stärker den nuvarande rekommendationen att fortsätta behandlingen med statiner hos de individer som har indikation, anser Ailiana Santosa.

– Det behövs randomiserade studier för att fastställa det exakta sambandet. Men i väntan på resultat från läkemedelsprövningar kan observationsstudier bidra med underlag. Jag hoppas att vår studie kan bidra med en så evidensbaserad användning av statiner som möjligt, säger hon.

Läs även:
Stort intresse för årets svenska vetenskapliga möte om covid-19