– Vi har sett en kurva som har varit uppåtgående sedan en dryg månad tillbaka. I mitten av oktober hade vi i genomsnitt tre, fyra fall per dag och nu är vi uppe vid 30 fall per dag. Och bara den senaste veckan har vi en fördubbling av antalet fall, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö till P4 Blekinge.

Den som inte låtit vaccinera sig mot covid-19 kommer hädanefter inte att kunna få jobb inom någon av förvaltningarna i Region Blekinge, efter krisledningens nya beslut. För de som redan är anställda gäller vaccinationskravet för utpekade tjänster och verksamheter, enligt ett pressmeddelande. Blekinge Läns Tidning rapporterar också att regionen även undersöker möjligheten att omplacera ovaccinerad personal som jobbar med sköra patienter.

Liknande tankegångar har hörts även på andra håll. Enligt Vårdfokus föreslår Region Dalarna i en utredning att personal som vägrar vaccinera sig ska omplaceras eller sägas upp. Läkartidningen har också tidigare rapporterat att endast fullvaccinerad personal får arbeta nära cancer- och dialyspatienter i Region Kronoberg, samt att vaccination är ett krav vid nyanställningar.

De senaste kraven på nyanställda i Blekinge är dock bara en i raden av flera åtgärder som regionen inför. Krisledningen har också beslutat att utfärda besöksförbud på Blekingesjukhuset. Vuxna patienter får hädanefter endast ha en fullt frisk medföljande. Samtidigt slopar regionen julaktiviteter och julbord, liksom fysiska möten och utbildningar. Regionen uppmanar också medarbetare att arbeta hemifrån mer och rekommenderar även allmänheten att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

– Vi behöver minska smittspridningen och se till att sjukvården inte belastas ytterligare. Därför inför vi nu dessa restriktioner efter rekommendationer från smittskyddsläkare, säger regiondirektören Peter Lilja.

De nya restriktionerna i Blekinge gäller från och med denna vecka och fram till den 31 januari 2022.