Jan Smedjegård.

Smittspridningen i Region Västmanland är just nu tre gånger så hög som genomsnittet i landet. Från mitten av augusti fram till mitten av oktober låg antalet covid-19-fall per vecka på ungefär 200–250 för att de senaste två veckorna skjuta i höjden. Förra veckan rapporterades 492 nya fall. Det motsvarar 178 fall per 100 000 invånare, att jämföra med rikssnittet på 57 fall per 100 000 invånare, enligt ett pressmeddelande.

De flesta smittade är barn på mellan- och högstadiet.

– Viktigast för att motverka smittspridningen är att alla som rekommenderas att vaccinera sig verkligen gör det. Vaccinet har till exempel effektivt kunnat motverka smittspridning i åldersgruppen 16–19 år där antalet fall inte alls har ökat sedan slutet av augusti, säger regionens smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Grundregeln är att undervisningen ska ske på plats i skolan, enligt Skolverkets direktiv, men med tanke på den rådande situationen i Västmanland har Folkhälsomyndigheten beslutat att ge skolcheferna möjlighet att införa distansundervisning på högstadiet. Beslutet gäller mellan den 8 och 19 november.

Jan Smedjegård säger i en intervju med P4 Västmanland att man inte vet varför smittan ökat så pass mycket just i den regionen.

– Vi har inte någon specifik förklaring till varför det ökar hos just oss. Men ju fler västmanlänningar som vaccinerar sig så snabbt som möjligt, desto snabbare kan vi häva den här fjärde vågen.

I Sverige i stort rör sig smittspridningen just nu sakta uppåt. Under Folkhälsomyndighetens presskonferens på torsdagen sa statsepidemiolog Anders Tegnell att det inte är oväntat med tanke på väder och ökad öppenhet i samhället. Trots ökningen liknar utvecklingen fortfarande mest scenario 0, det scenario med lägst smittspridning som myndigheten planerat för.

– Det finns undantag från detta, framför allt Västmanland, som har haft en väldigt kraftig spridning under de senaste veckorna, till stora delar dominerad av en stor spridning i skolor, sa Anders Tegnell.