Medicinkliniken på SÄS i Borås har länge tampats med överbeläggningar. Under förra veckan var beläggningsgraden 141 procent en dag, enligt Lise-Lotte Norrman som är Saco-ombud och överläkare på medicinkliniken. Då var 99 vårdplatser öppna, och kliniken hade 19 överbeläggningar och 22 utlokaliserade patienter.

Den besvärliga situationen har fått de fackliga representanterna att agera. Under förra veckan lämnade Saco och Kommunal in ett föreläggande till sjukhusledningen med krav på omedelbara åtgärder.

Lise-Lotte Norrman har 30 års erfarenhet som läkare och beskriver nuläget på medicinkliniken som katastrofalt. Personalen går på knäna och patientsäkerheten riskerar att bli lidande, enligt henne.

Hon har fört statistik över överbeläggningar och utlokaliseringar under sina arbetspass sedan i september i år.

– Vi har haft väldigt svårt med överbeläggningar och utlokaliseringar länge. Men under hösten och vintern har det eskalerat. Beläggningsgraden har sällan varit lägre än 120 procent. Den 19 okt var det »all time high«, säger Lise-Lotte Norrman.

Då hade medicinkliniken 159 patienter, men bara 111 vårdplatser.

I oktober skrev hon en debattartikel i Göteborgs-Posten om bristen på vårdplatser tillsammans med överläkarkollegorna P-O Andersson och Björn Fredriksson.

Hur är det att arbeta när beläggningsgraden är så pass hög?

– Det blir väldigt många patienter att ronda. När jag rondade för två veckor sedan var det 26 utlokaliserade. Det är ungefär en och en halv vårdavdelning. Vi vet att det ökar risken för felbehandlingar och att patienterna inte får det omhändertagande de ska, säger hon.

En annan effekt hon noterat är att kontakten med de anhöriga försämras. Flera läkare är involverade i patienterna som är utlokaliserade på andra avdelningar, påpekar Lise-Lotte Norrman.

– Det blir ingen kontinuitet och vi uttrycker oss lite olika. Det är lätt att missa saker och blir ingen god vård.

Överbeläggningarna beror delvis på problem att bemanna med sjuksköterskor. Många erfarna sjuksköterskor som betytt mycket för kliniken har dessutom slutat.

Men Lise-Lotte Norrman ser även en tendens att svårare sjuka och äldre patienter, som ibland befinner sig i ett palliativt skede, oftare läggs in på sjukhus. Hon ser förändringen som en konsekvens av att antalet platser på äldreboenden blivit färre, samtidigt som livslängden ökat och den medicinska utvecklingen gått framåt.

Hon tror även att diskussionerna om prioriteringar under coronapandemin har lett till att mycket svårt sjuka äldre patienter oftare skickas in till akutsjukhusen.

– Det känns som man tänker mer i banorna att de ska in till akutsjukhusen för att dö. Jag tycker att man borde kunna ha ett mycket bättre omhändertagande för dem inom exempelvis äldreomsorgen, säger hon och fortsätter:

– En natt under förra veckan dog fyra patienter. Jag har aldrig någonsin varit med om det under mina 30 år.

Lise-Lotte Norrman är även bekymrad över läkarbemanningen. Några specialister har nyligen gått i pension eller slutat, och flera erfarna överläkare kommer att gå i pension inom kort.

– Vi har till exempel en brist på erfarna husjourer. Vi måste bygga upp en bra bemanning igen. Jag tror att vi måste tala om för våra politiker hur det ser ut i praktiken.