Tidigare i december skickade skyddsombud för Mellersta Skånes läkareförening och Vårdförbundet en begäran om att Skånes universitetssjukhus i Lund ska vidta åtgärder för att lösa de långvariga arbetsmiljöproblemen vid sjukhusets akutmottagning.

Problemen handlar bland annat om stress, personalflykt och underbemanning. Enligt skyddsombuden uttrycker olika personalgrupper dagligen vanmakt och desperation över situationen.

I den så kallade 6:6a-framställan krävde skyddsombuden bland annat rättvisa löner, att en extern konsult utvärderar ledarskapet, att personalstyrkan justeras upp och att ansvarsfördelningen tydliggörs.

Men eftersom skyddsombuden inte anser att sjukhuset återkommit med ett tillfredställande svar har man nu vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud.

Läs mer:

Krav på åtgärder för att säkra arbetsmiljön på akuten i Lund