Det råder ett pressat läge inom sjukvården i Stockholm just nu. Samtliga akutsjukhus i länet utom Karolinska universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge.

– Sjukhusen har nu fullt fokus på akut och nödvändig vård. Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker skjuts upp, sa Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm vid en pressträff på onsdagen.

Enligt regionens senaste siffror har antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus ökat de senaste veckorna. Just nu vårdas 184 patienter på sjukhus, varav 28 inom intensivvården.

Samtidigt ökar antalet patienter som läggs in på sjukhusen på grund av säsongsinfluensa.

– Våra sjukhus rapporterar om att det handlar om ungefär lika många patienter som behöver vård för säsongsinfluensa som behöver vård för covid-19.

Att det just nu är olika former av luftvägsinfektioner i omlopp medför dessutom att en ökande andel av personalen blir sjuk och behöver vara hemma.

– Det betyder att vi har fler patienter och färre medarbetare samtidigt.

Under förra veckan analyserades knappt 90 000 prov för covid-19 i Stockholm. Av dessa var omkring 9 procent positiva för covid-19. Regionens bedömning är att omikronvarianten av viruset står för omkring 10 procent av de positiva provsvaren.

För att inte pressa sjukvården ytterligare under helgerna uppmanar Johan Bratt stockholmarna att se upp för halka och att ta det extra lugnt i trafiken och vid eventuella vinteraktiviteter som skid- eller skridskoåkning.