Bakgrunden är att Österrikes konstitutionsdomstol i december förra året slog fast att det nuvarande förbudet mot assisterat självmord stred mot grundläggande rättigheter.

Enligt nyhetsbyrån TT innebär den nya lagstiftningen att vuxna som är dödligt sjuka, eller som lider av ett permanent försvagande tillstånd, ska kunna få hjälp med att avsluta sina egna liv.

Varje enskilt fall ska bedömas av två läkare, varav en måste vara expert på palliativ vård. Syftet är att läkarna ska bedöma om patienten är kapabel att oberoende fatta beslut om assisterat självmord.

Lagen träder i kraft i januari nästa år.

Läs också:

4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp